Studijų, kaip paslaugos, kokybės vertinimo dimensijų ir kriterijų pagrindimas : atvejo studija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų, kaip paslaugos, kokybės vertinimo dimensijų ir kriterijų pagrindimas: atvejo studija
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2011, Nr. 21, p. 82-93
Keywords:
LT
Studijų kokybė; Studijų kokybės vertinimo dimensijos; Studijų kokybės vertinimo kriterijai.
EN
Studies quality; Studies quality evaluation; Studies quality dimensions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos studijų kokybės vertinimo dimensijos ir kriterijai, kurie naudojami įvairiose šalyse vertinant studijų kokybę. Atsižvelgiant į anksčiau atliktų tyrimų prieštaravimus, šiame straipsnyje keliamas klausimas: kokiomis dimensijos ir kriterijais galima apibrėžti studijų, kaip paslaugos, kokybę? Empirinio tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad studijų, kaip paslaugos, kokybė gali būti apibrėžiama nagrinėjant tris dimensijas: studijų proceso, teisinę ir palaikomąją. Visos šios dimensijos išsamiai aptariamos straipsnyje. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidžia, kad studijų, kaip paslaugos, kokybės samprata apibrėžia tik tuos studijų proceso elementus, kurie yra susiję su studijų administravimo kokybe, o tai leidžia daryti išvadą, kad paslaugos kokybės samprata, egzistuojanti verslo ir pramonės įmonėse, nėra adekvati studijų proceso, kaip paslaugos, kokybės sampratai. [Iš leidinio]

ENBecause of the growing influence of the world of market in this article the concept of studies as a service is discussed. The studies as a service quality evaluation is presented as an essential part of studies as a service quality assurance. It is discussed if the traditional service quality dimensions (reliability, responsiveness, competence, communication, security, understanding the student, tangibility) developed, in the world of market, can be applied to studies as a service quality evaluation for education services? After the empirical investigation of the theoretical model of studies as a service quality dimensions and criteria, it is concluded that studies as a service quality can be evaluated by using three dimensions: studies process dimension, legal dimension and supportive dimension. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42681
Updated:
2018-12-17 13:13:08
Metrics:
Views: 11    Downloads: 10
Export: