Teismingumas, taikytina teisė ir įrodinėjimas civilinėse bylose dėl neleistino informacijos skelbimo internete: galimybės ir problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismingumas, taikytina teisė ir įrodinėjimas civilinėse bylose dėl neleistino informacijos skelbimo internete: galimybės ir problemos: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
296 p., [4] schem. lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Jurisdikcija; Teisių konfliktas; Įrodymas; Neleistina informacija.
EN
Jurisdiction to adjudicate; Choice of law; Evidence; Proving.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Judicial jurisdiction, applicable law, and burden of proof in civil cases related to unallowable posting of information on the internet: opportunities and problems Vilnius, 2012 47 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tiriamos trys problemos, kurių dvi – teismingumo nustatymo ir taikytinos teisės pasirinkimo užsienio elementą turinčiose bylose dėl neleistino informacijos skelbimo internete – priklauso tarptautinės privatinės teisės sričiai, o trečioji – įrodymų ir įrodinėjimo – civilinio proceso teisei. Siekiant išspręsti disertacijos užduotis, išnagrinėta daugybė pagrindinių ir atvirų minėtų sričių problemų. Be to, nemažai bendrųjų teisės teorijos klausimų yra neatsiejamai susiję su disertacijos tema, tai lėmė būtinybę juos nagrinėti. Pagaliau tų pačių problemų iškildavo skirtingose srityse, ir tai sąlygojo persipynusią analizę. Taigi vykdant tyrimą susidarė painus problemų ir galimybių voratinklis. Kartu taikant bendruosius ir specialiuosius metodus, tyrimas buvo atliktas išsamiau, geriau atskleistos visos trys disertacijoje nagrinėjamos problemos ir užtikrintas rezultatų patikimumas. Teisėje įprasti ir plačiai taikomi metodai, tokie kaip sisteminis, lyginamasis ar istorinis, buvo derinti su rečiau naudojamais – algoritminiu ar formalizavimo. Darbe pateikta originalaus ir naujo: keturios koncepcijos ir du pasiūlymai tyrimo srityse; prognozė dėl teismingumo ir taikytinos teisės taisyklių lankstumo; nuotolinio civilinio proceso institutas; taikytinos teisės pasirinkimo teorijų erdvinis trimatis modelis; įrodinėjimo priemonių matricinė klasifikacija; įrodinėjimo problemų keturnarė klasifikacija; išvados.

ENThree problems have been researched in the dissertation. The first two which fall into the category of International Private Law are the assertion of judicial jurisdiction and choice of applicable law in civil cases with a foreign element, which are related to unallowable posting on the Internet, and third one is the burden of proof which falls into the scope of Civil Procedure Law. Many fundamental and open-ended issues of the mentioned fields have been investigated in seeking to solve the tasks of the dissertation. Moreover, plenty of general problems in jurisprudence are integrally related and make it necessary to go deeper into them as well. Additionally, the same problems appear in the various fields mentioned, determining the comprehensive analysis. As a result, a dense web of problems and opportunities emerged out of the blue. The general and special methods were used simultaneously, making certain of the completeness of the research, ultimately revealing all three problems analyzed in the dissertation, thus ensuring the reliability of the outcomes. The usual legal research methods, like systematic, comparative or historical, are combined with the more seldomly used algorithmic or formalistic methods. The original and new results are as follows: four concepts and two proposals; a forecast regarding the flexibility of the rules of judicial jurisdiction and choice of law; a remote court process; a 3-D model of theories of applicable law; a matrix type classification of the evidence; a four-prong classification of the problems of proving the facts; conclusions.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42672
Updated:
2022-02-07 20:08:21
Metrics:
Views: 2
Export: