Quality of study environments : management issues at Vilnius University

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Quality of study environments: management issues at Vilnius University
In the Book:
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kokybė / Quality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama apžvelgti vidinę mokymo kokybės vadybą Vilniaus universitete. Šiame universitete Bolonijos procesas pradėtas anksti, pašalinant iš mokymo programų temas, kurios anksčiau buvo įtrauktos dėl politinių priežasčių. Taip pat įvesta akademinė studijų laisvė tiek studentams, tiek dėstytojams. Studijų kokybės klausimai buvo esminiai viso restruktūrizavimo proceso metu. Glaudžiai bendradarbiaujant su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais, Vilniaus universitetas sukūrė naują studijų sistemą, kurioje yra programos visiems trims nuosekliems studijų ciklams. Studijų aplinkos kokybės valdymas yra sudėtinga problema, susidedanti iš ir priklausanti nuo daugelio dinamiškų studijų proceso vertybių, darbuotojų darbo ir studentų gebėjimų, paslaugų, mokymo metodų, studijų programų patrauklumo ir daugelio kitų faktorių, apimančių socialinius ir ekonominius aspektus. Straipsnyje siekiama aptarti vidinę studijų programų mokymo kokybės vadybą, pradedant pagrindinių deskriptorių ir jų įtakos galutiniam produktui - universiteto absolventui, kurio ne tik įgytos žinios ir kompetencijos atitinka visuomenės lūkesčius, bet jo asmeniniai įgūdžiai ir gebėjimai sąlygoja sėkmingą asmeninę karjerą - peržiūra ir apibrėžimu. Vilniaus universitetas kuria nuolatinę studijų kokybės valdymo sistemą. Tai labai sudėtinga užduotis. Bendru atveju, kokybės vadybos problematika yra artima optimizavimo problematikai. Pagrindinis skirtumas yra labai didelis esminių studijų proceso kintamųjų skaičius, kurį reikia įvertinti, ir funkcinės sąveikos tarp jų sudėtingumas. Siekiant užtikrinti studijų kokybę, vadovaujamasi universiteto strateginėmis nuostatomis.Reikšminiai žodžiai: Kokybės vadyba; Studijų aplinka/sąlygos; Quality management; Study environment; Studijų aplinka; Administravimas; Study environment; Adminstration.

ENQuality management of the study environment is a complex problem, consisting of and depending on a large number of dynamic values of the study process, staff performance and students' abilities, facilities, methods of teaching, attractiveness of study programmes and many other factors which include social and economic issues. In this paper we try to cope with internal teaching quality management of study programmes starting from the revision and definition of main descriptors and their impact on a final product: the university - graduate with acquired knowledge, and competences good enough to meet not only the expectations of society but also the personal skills and abilities for a successful professional career. In general the problem of quality management is similar to the problem of optimisation. What is different, is a very great number of essential variables of the study process to be evaluated and the complexity of functional interaction between them. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4266
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 8
Export: