The Impact of the EU membership on ethnic minority participation. Parties of Lithuanian ethnic minorities in the European Parliament elections

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Impact of the EU membership on ethnic minority participation. Parties of Lithuanian ethnic minorities in the European Parliament elections
Alternative Title:
Europos Sąjungos įtaka šalių narių etninių mažumų politiniam dalyvavimui: Lietuvos etninių mažumų partijos rinkimuose į Europos Parlamentą
In the Journal:
Politikos mokslų almanachas. 2011, [T.] 10, p. 7-30
Keywords:
LT
Europos Parlamentas; Lietuvos etninių mažumų politinės partijos; Lietuvos etninės mažumos; Politinis dalyvavimas; Politinė partija „Rusų aljansas“; Politinės partijos; Rinkimai; Rinkimai į Europos parlamentą; „Lietuvos Lenkų rinkimų akcija“; „Lietuvos rusų sąjunga“.
EN
Elections; Elections to European; Electoral Action of Poles in Lithuania; European Parliament; Lithuanian Russian Union; Lithuanian ethnic minorities; Parliament; Parties of Lithuanian ethnic minorities; Political Party; Political participation; Russian Alliance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Europos Sąjungos (ES) įtaka etninių mažumų politiniam dalyvavimui pirmuosiuose ir antruosiuose Europos Parlamento (EP) rinkimuose, įvykusiuose Lietuvoje 2004 ir 2009 metais. Pateikta trumpa teorinė apžvalga apie ES įtaką etninei politikai, etninių mažumų atstovavimui ir politiniam dalyvavimui šalyse narėse. Analizuojant etninėms mažumoms atstovaujančių partijų programas ir strategijas, skirtas rinkėjams į EP rinkimus pritraukti, prieita prie išvados: Europos problemos ir vertybės neturėjo ryškesnės įtakos (su išimtimis 2009 metais) etninių mažumų partijų rinkiminėms programoms ir politinio dalyvavimo modeliams (strategijoms). Vis dėlto, lenkų ir rusų etninių mažumų politinių partijų strategijomis formuojant koaliciją arba bendrą rinkimų sąrašą, 2004 ir 2009 metų EP rinkimais nebuvo tiesiogiai siekiama laimėti vietų Europos Parlamente – norėta šias strategijas išbandyti prieš 2004 metų Seimo ir 2011 metų Savivaldybių tarybų rinkimus. [Iš leidinio]

ENArticle analyzes the European Union’s influence on the political participation of ethnic minorities in first and second European elections held after Lithuania’s accession to the EU in 2004 and 2009. The author provides a brief theoretical overview of the EU’s influence on Member States regarding ethnic minority policy, representation of ethnic minorities and ethnic minority participation in the politics. Analysis of the programs and strategies to attract voters in European Parliament elections of political parties representing ethnic minorities finds that the European issues and European values hadn’t significant effect (with exceptions in 2009) on electoral programs and patterns of political participation. However, Polish and Russian ethnic minority political parties in shaping the strategies of the coalition or joint electoral list in 2004 and 2009 EP elections were not directly intended to win seats in the EP, but testing these strategies for the upcoming parliamentary elections in 2004 and municipal council elections in 2011. [From the publication]

ISSN:
2029-0225; 2335-7185
Related Publications:
Rusai Lietuvoje: etninės grupės raida ir socialinės integracijos iššūkiai 2001-2011 m / Vita Petrušauskaitė, Vilana Pilinkaitė Sotirovič. Etniškumo studijos. 2012, Nr. 1/2, p. 14-50.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42603
Updated:
2018-12-17 13:13:05
Metrics:
Views: 1
Export: