Сравнительная оценка инновационного потенциала стран Балтийского региона

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Сравнительная оценка инновационного потенциала стран Балтийского региона
In the Journal:
Балтийский регион. 2011, 2(8), p. 48-54
Keywords:
LT
Baltijos Federalinis universitetas; Baltijos federalinis I. Kanto universitetas; Baltijos regionas; Baltijos regiono valstybės; Immanuel Kant (Imanuelis Kantas); Inovacijos; Inovacinis potencialas; Kaliningradas; Tarptautinė kooperacija; Tyrimai ir technologijos; Rusija (Russia).
EN
Baltic Federal University; Baltic region; Baltic region sates; Immanuel Kant; Immanuel Kant Baltic Federal University; Innovation potential; Innovations; International cooperation; Kaliningrad; Research and innovation potential; Research and technologies.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos procesų sąlygojama pasaulio regionalizacija skatina valstybes bendradarbiauti įvairiose srityse ir taip stiprinti savo pozicijas pasaulio ekonomikoje. Baltijos jūros regionas – vienas tokių makro-regionų, kuriame vis didesnis vaidmuo tenka tarptautiniam bendradarbiavimui, didinančiam bendradarbiaujančių veikėjų konkurencingumą globalioje arenoje. Regioninėje bendradarbiavimo sistemoje dalyvauja visos regiono šalys, tačiau Rusija lieka nuošalyje, yra mažiau aktyvi ir neišnaudoja sistemos teikiamų galimybių. Straipsnyje pateikiamas lyginamasis Baltijos jūros regiono valstybių vertinimas, atliktas remiantis trimis rodiklių grupėmis. Šie rodikliai leidžia išmatuoti mokslinio potencialo išsivystymo lygį, ekonomikos ir mokslinio potencialo plėtros dinamiką bei ekonomikos ir inovacijų potencialą kiekvienoje regiono šalyje. Baltijos regionas turi solidų ir dinamiškai besivystantį inovacijų potencialą, kuris suteikia pagrindo Rusijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimui inovacijų kūrimo ir diegimo srityse. Tuo pačiu reikšmingą vaidmenį įgyja specializuoti mokslo tyrimai, kurie galėtų padėti nustatyti bendradarbiavimo galimybes bei prioritetus. Straipsnyje pabrėžiama Rusijos bendradarbiavimo su kitomis regiono šalimis inovacijų sektoriuje būtinybė bei aptariamas Baltijos federalinio Immanuel’io Kant’o universiteto vaidmuo šiame procese. Būtent šioje institucijoje pastaruoju metu stiprinami kompleksiniai ir sisteminiai Baltijos jūros regiono šalių mokslo ir technologijų pažangos, inovacijų ir švietimo sričių tyrimai.

ENGlobal regionalization driven by globalization encourages the states to collaborate in various fields, thus strengthening their position in the global economy. The Baltic Sea Region is one of such macro-regions, where international cooperation plays increasingly important role and increases the competitiveness of collaborators in the global arena. The regional cooperation system involves all the countries of the region, but Russia remains on the sidelines - it is less active and does not use the opportunities provided by the system. The article presents a comparative assessment of the Baltic Sea Region countries based on three groups of indicators. These indicators make it possible to measure the development level of scientific potential, the development dynamics of economic and scientific potential, and the potential of economics and innovation in each country of the region. The Baltic region has a strong and dynamic innovation potential, which provides the basis for cooperation between Russia and the European Union in the field of innovation development and implementation. At the same time, specialized research gains a significant role and could help identifying the opportunities and priorities for cooperation. The article emphasizes the necessity of Russian cooperation with other countries of the region in the innovation sector and discusses the role of the Immanuel Kant Baltic Federal University in this process. At this particular institution the following areas are strengthened recently: the complex and systematic studies of scientific and technological progress, areas of innovation and education in the Baltic Sea Region.

DOI:
10.5922/2074-9848-2011-2-5
ISSN:
2310-0532; 2074-9848
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42574
Updated:
2019-02-27 18:16:12
Metrics:
Views: 2
Export: