Литовское общественное движение «Жальгирис» и формирование альтернативной внешнеполитической философии (по материалам приложения «Жальгирис» к газете «Республика»)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Литовское общественное движение «Жальгирис» и формирование альтернативной внешнеполитической философии (по материалам приложения «Жальгирис» к газете «Республика»)
In the Journal:
Балтийский регион. 2011, 3(9), p. 59-70
Keywords:
LT
"Respublika"; "Žalgirio" judėjimas; Judėjimas "Žalgiris"; Lietuvos užsienio politika; Rusijos-Lietuvos santykiai; Rusijos-Lietuvos santykiai ir Europos Sąjunga; Užsienio politika; Žalgiris judėjimas.
EN
"Respublika"; "Žalgiris" movement; Foreign policy; Lithuania; Lithuania and the European Union; Lithuanian foreign policy; Russian-Lithuanian relations; Žalgiris movement.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas - Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimas. Atskleidžiama jo susikūrimo istorija, iniciatoriai, pagrindiniai dėmesio prioritetai: nacionalinė kultūra, tautinės vertybės, patriotizmas, švietimas, ekonomika. Pateikiamas visas Žalgirio pasipriešinimo judėjimo manifestas. Atskleidžiamas manifesto euroskepticizmas, antiamerikonizmas, antiglobalizmas. Pažymimas ideologinis ir populistinis manifesto pobūdis. Nagrinėjami judėjimo ideologų straipsniai, diskusijų medžiaga, atskleidžiamas jo atstovų susirūpinimas valdžios vykdoma politika, parodant, kad judėjimo atstovai joje mato žengimą į visišką Lietuvos politinio ir ekonominio suvereniteto praradimą, Lietuvos vaidmens mažėjimą Europos sąjungoje, emigracijos mastų augimą. Autorius parodo, kad nagrinėjamas judėjimas traktuotinas platesniame jo veiklos kontekste kaip nukreiptas į Lietuvos identiteto išsaugojimą, tokios vidaus ir užsienio politikos kūrimą, kurios prioritetas būtų nacionaliniai interesai. Pažymima, kad judėjimą atstovaujančių dalyvių idėjų publikacija „Respublikos“ dienraštyje liudija ne tik valstybės demokratines tendencijas, bet ir idėjinę Lietuvos visuomenės krizę, kurios rezultatas – šio judėjimo kaip nepasitenkinimo ir nusivylimo du dešimtmečius vykdoma vidaus ir užsienio politika atsiradimas. Daroma išvada, kad novatoriškas „Žalgirio“ pasipriešinimo judėjimas galėtų suburti kritinę masę visuomeninių jėgų, kurios būti pajėgios išsaugoti Lietuvos valstybiningumo pagrindus, taip pat koreguoti užsienio politikos kursą.

ENThe object of the article is the Žalgiris National Resistance Movement. The article reveals the history of its creation, initiators, the main priorities: national culture, national values, patriotism, education, economics. A complete manifest of the Žalgiris Resistance Movement is presented. The article reveals euroscepticism, anti-Americanism and anti-globalism ideas. The ideological and populist nature of the manifest is noted. The articles of the movement's ideologists and the material of discussion are examined. The concerns about the national policy of the movement’s representatives are revealed showing that they see it as the complete loss of Lithuania's political and economical sovereignty, the decline of Lithuania's role in the EU and the growth of emigration. The author shows that the movement in question has to be treated in the broader context of its activities as directed towards the preservation of Lithuanian identity, the development of such internal and foreign policy which focuses on national interests. It is noted that the publication on the ideas of the movement's representatives published in the daily newspaper "Respublika" testifies not only the democratic tendencies of the state, but also the ideological crisis of the Lithuanian society, which resulted in the emergence of this movement as a dissatisfaction and disappointment in the domestic and foreign policy pursued over two decades. It is concluded that the innovative Žalgiris Resistance Movement could bring together a critical mass of civil society which could be able to preserve the foundations of Lithuania's statehood and to adjust the course of foreign policy.

ISSN:
2310-0532; 2074-9848
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42571
Updated:
2019-02-27 18:11:38
Metrics:
Views: 5
Export: