Etninė muzika ir žaidimas kaip komunikacijos su autistišku vaiku priemonė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Etninė muzika ir žaidimas kaip komunikacijos su autistišku vaiku priemonė
Alternative Title:
Ethnic music and game as a communication tool with the autistic child
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2011, Nr. 18 (29), p. 25-34, 101-110 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Autistiškas vaikas; Etninė muzik; Etninė muzika; Komunikacija.
EN
Autistic child; Communication; Ethnic music.
Summary / Abstract:

LTPastebima, kad autistiški vaikai turi daug problemų, tokių kaip socialiniai, kalbos ir komunikavimo įgūdžiai. Šiame straipsnyje apžvelgiami kai kurie edukaciniai ir terapiniai būdai, padedantys autistiškam vaikui komunikuoti, taikant etnines dainas ir žaidimus. Atvejo analizė, mikroanalizė padeda atsakyti į klausimus, kokios muzikinės situacijos yra palankios bendravimui ir skatina sąmoningą pasirinkimą. Tyrimai rodo, kad etninė daina (specifinis tekstas, herojai – laivas, kiškelis, metro kaita ar ritmas) patraukia autistiško vaiko dėmesį ir skatina kūrybiškumą. Etninės dainos priedainis su dažnai pasikartojančiais vienskiemeniais žodeliais kelia nuotaiką ir žadina muzikinę improvizaciją; lopšinės, kuriose įtraukiamas miego ir pažadinimo veiksmas, skatina visų rūšių komunikaciją (neverbalinę, verbalinę ir muzikinę) ir suteikia negalią turinčiajam galimybę sąmoningai pasirinkti. [Iš leidinio]

ENIt is observed that autistic child has many problems such as social, language/communication skills. This article describes educational and therapeutic approach how it is possible to stimulate communication with the autistic child using ethnic songs and games. The case study and microanalysis answer the questions what musical situations are beneficial for the communication and stimulates conscious preference. The findings propose that ethnic songs (specific text and heroes – ship, hare, changing meter or rhythm) attract attention of autistic child and stimulates creativity. Ethnic song refrains with short often repeated syllables improve mood and awaken musical improvisation; lullaby, including sleeping – awakening game, causes (or provokes) all types of communication (non verbal, verbal and musical) and gives the possibility to autistic child for the conscious preference. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Lietuvių etnochoreografija autistiškiems vaikams : ugdymo ir terapijos aspektai : mokslo studija / V. Aleksienė, S. Zvicevičienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas, Socialinės komunikacijos institutas. Vilnius : Ciklonas, 2009. 165 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42507
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: