Metodologinio pagrindo paieška bioetikos teorijose, paremtose deontologija ir utilitarizmu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metodologinio pagrindo paieška bioetikos teorijose, paremtose deontologija ir utilitarizmu: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
131 p
Notes:
Disert. rengta 2005-2011 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Bioetika; Deontologija; Utilitarizmas.
EN
Bioethics; Deontology; Utilitarianism.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Search for methodological basis in theories of bioethics, based on deontology and utilitarianism Vilnius, 2012 28 p
Summary / Abstract:

LTMokslinio darbo objektas - bioetikos teorijos, paremtos deontologija ir utilitarizmu. Darbo tikslas – įvertinti bioetikos teorijose siūlomų etinių principų normatyvinį pagrįstumą. Moksliniame darbe yra atlikta lyginamoji bioetikos teorijų analizė, išanalizuotas teorinių bioetikos koncepcijų prielaidų pagrįstumas. Yra teigiama, kad analizuojamas bioetikos teorijas galima skirstyti pagal jų konstravimo podūdį į homogeniškas ir heterogeniškas. Homogeniškos teorijos tesia konkrečią etinę tradiciją (deontologijos ar utilitarizmo) ir siūlo spręsti bioetines kontroversijas, tokias kaip abortai, eunazija, pagelbstimoji savižudybė taikant konkrečias vertybines nuostatas, būdingas astovaujamai šakai. Heterogeniškos teorijos bando derinti deontologiją su utilitarizmu vienoje koncepcijoje, siekdamos pasiūlyti bioetinių kontroversijų sprendimo būdus priimtinus pliuralistinėje visuomenėje. Disertacijoje teigiama, kad deontologija ir utilitarizmu pagrįstos bioetinės teorijos nepasiūlo aiškių ir priimtinų principų, reikalingų sprendžiant bioetines kontroversijas.

ENThe object of dissertation is bioethical theories based on deontology and utilitarianism. The purpose of dissertation is to examine if ethical principles proposed in bioethical theories are normatively justified. In this work comparative analysis of bioethical theories is made and theoretical assumptions of bioethical conceptions are analyzed. It is stated that according to the construction manner of the analyzed bioethical theories it is possible to group these theories to homogenic and heterogenic ones. Homogenic theories are proceeding along particular ethical tradition (deontological or utilitarian) and propose to deal with bioethical controversies such as abortion, euthanasia, assisted suicide applying particular value-system. Heterogenic theories are trying to combine deontology with utilitarianism in one conception and in this way to propose method suitable for pluralistic society for dealing with bioethical controversies. In this work it is stated that bioethical theories based on deontology and utilitarianism do not introduce any clear and acceptable principles and methods needed for solving bioethical issues.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42460
Updated:
2022-02-29 21:02:12
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: