Darbo santykių reguliavimo civiliniai teisiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo santykių reguliavimo civiliniai teisiniai aspektai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
194 p
Notes:
Disert. rengta 2008-2012 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2012. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Subordinacija; Savarankiškumas; Metodas; Dependant labour; Self-employment; Method.
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law; Metodas; Savarankiškumas; Užimtumas / Employment.
EN
Dependant labour; Method.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Civil aspects of legal regulation of labour relations Vilnius, 2012 29 p
Summary / Abstract:

LTSkirtumas tarp „darbo sau“ ir „darbo kitam“ egzistavo jau nuo seniausių laikų, tačiau teisiškai reikšmingu jis tapo sudėtingėjant visuomeniniams santykiams. Prigimtiniai darbo skirtumai nulėmė dviejų skirtingų darbo organizavimo formų – priklausomo ir savarankiško darbo – atsiradimą ir atitinkamai nulėmė skirtingų teisinių taisyklių suformulavimą. Priklausomą darbą reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo teisė, savarankišką darbą – Lietuvos Respublikos civilinė teisė. Darbo ir civilinės teisės ryšiai jau buvo ne kartą analizuoti Lietuvos mokslininkų darbuose, kuriuose suformuluota tradicinė Lietuvos darbo teisės teorija, išskirti tradiciniai darbo santykių požymiai, suformuluotas darbo santykių apibrėžimas. Disertacijoje pateiktas tyrimas skiriasi nuo visų iki šiol buvusių: jame analizuojama ne tik darbo teisės taisyklės, taikomos darbo santykiams, tačiau darbo ir civilinės teisės sąveika reguliuojant darbo santykius. Pirma, jame analizuojamos pamatinė darbo teisės sąvoka – darbo santykiai, išskiriami visada būdingi ir paprastai būdingi jos požymiai. Antra, šiame moksliniame tyrime siekiama suformuluoti bendrus principus, kuriais remiantis identifikuojami priklausomo darbo ir savarankiško darbo atvejai. Trečia, šiame moksliniame tyrime pirmą kartą Lietuvos teisėje lyginamos dvi skirtingos teisės šakos teisinio reguliavimo dalyko ir metodo atžvilgiu. Šis lyginimas iš esmės padės išgryninti darbo ir civilinės teisės panašumus ir skirtumus, reguliavimo dalyko ir metodo esmę.

ENDifferences between "working for yourself" and "working for another person" have existed since ages but they have become more and more important when social relations became more sophisticated. Both dependent and independent work coexisted, and only their popularity varied through years. Labour Law was created to regulate dependent work, Civil Law regulates self-employment. Various aspects of interactions between Labour and Civil Law have been analysed in Lithuanian legal doctrine and the traditional Labour Law theory have been formulated. This paper originally takes into account both legal systems - Labour and Civil Law - and analyses their interactions. This analysis identifies main characteristics of labour relations, formulates conclusive criteria to differentiate dependent work and self-employment, purifies the essence of Labour Law method, analyses possibilities to perform work under employment or civil contract, suggests legal rules, which reconcile methods of Labour and Civil Law.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42453
Updated:
2022-02-29 20:47:47
Metrics:
Views: 29    Downloads: 10
Export: