Lietuvos lizingo paslaugų teikėjų rinka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos lizingo paslaugų teikėjų rinka
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lizingo paslaugos; Lizingo paslaugų tiekėjai; Rinkos struktūra; Lizingo paslaugų rinka Lietuvoje; Leasing services; Leasing services companies; Market structure; Lithuanian leasing services market.
Keywords:
LT
Lizingo paslaugos; Lizingo paslaugų rinka Lietuvoje; Lizingo paslaugų tiekėjai; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
EN
Leasing services companies; Leasing services; Lithuanian leasing services market; Market structure.
Summary / Abstract:

LTVakarų Europos šalyse ir JAV yra paplitusi tokia verslo finansavimo forma kaip lizingas, kuris užima gana svarbią vietą kapitalo rinkoje. Straipsnyje remiantis Lietuvos lizingo asociacijos duomenimis apibūdinami lizingo paslaugų teikėjai bei jų teikiamos paslaugos. Straipsnio tikslas yra įvertinti Lietuvos lizingo paslaugų rinkos formavimosi aplinkybes ir būseną. Lietuvoje lizingo bendrovės pradėjo steigtis 1995 metais. Lizingo paslaugų teikimo įstatymo Lietuvoje nėra. 1998 m. lizingo paslaugų bendrovių interesams ginti buvo įregistruota Lietuvos lizingo asociacija, kuri vienija 11 bendrovių. Lietuvoje susiklostė dvi pagrindinės lizingo rūšys - finansinis bei veiklos lizingas. Lietuvos paslaugų rinkoje dominuoja finansinis lizingas (93,58 proc. visų pasirašytų sutarčių vertės). Lizingo paslaugų struktūros pagal turto rūšį analizė rodo, kad kilnojamojo turto lizingas užima žymiai didesnę dalį, negu nekilnojamojo turto lizingas. Lizingo paslaugas teikiančios bendrovės nuolat konkuruoja dėl užimamos rinkos dalies. Rinkoje dominuoja penkios bendrovės, kurios kontroliuoja 90,7 proc. rinkos. Lietuvos lizingo paslaugų rinka yra oligopolinė, jai būdingos ribotos įėjimo į ją galimybės. Dabartinė Lietuvos lizingo paslaugų rinka yra pereinamojo laikotarpio, išsivysčiusi nepakankamai. Kol kas konkurencija nėra stipri, tačiau pastebimos konkurencijos plėtros tendencijos. Globalizacijos ir integracijos įtaka gerokai paaštrins konkurenciją Lietuvos lizingo paslaugų rinkoje. Rinkos dydį apibūdinančių rodiklių analizė rodo, kad ji auga. 2001-2005 m. lizingo tankis ir lizingo prasiskverbimas atitinkamai padidėjo 5 ir 3 kartus.

ENLeasing, a form of business financing, is common in Western European countries and the USA. It takes quite an important place in the capital market. The article describes the providers of leasing services and their services based on the data of the Lithuanian Leasing Association. The article is aimed at the assessment of the circumstances and the state of the development of the Lithuanian leasing market. Leasing companies started to establish in Lithuania in 1995. The law governing the provision of leasing services does not exist. In 1998, the Lithuanian Leasing Association, which unites 11 companies, was registered to protect leasing companies’ interests. Two main types of leasing developed in Lithuania: financial and operational lease. Financial lease is predominant in Lithuanian services market (93.58 per cent of the value of all concluded contracts). The analysis of the structures of leasing services by asset type revealed that movable property lease takes a considerably greater share than immovable property lease. Companies providing leasing services constantly compete for the market share. Five companies, which control 90.7 percent of the market, dominate in the market. The Lithuanian leasing services market is oligopolic, limited market entry possibilities are characteristic of it. Current Lithuanian leasing services market is in a transitional stage, insufficiently developed.The competition has not been strong so far, yet the trends of competition development are observed. The influence of globalisation and integration will make competition in the Lithuanian leasing services market fiercer. The analysis of indicators determining the market size shows that it is growing. In 2001–2005, leasing density and leasing penetration increased five and three times respectively.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4245
Updated:
2014-05-22 14:14:17
Metrics:
Views: 26
Export: