Gyvenimas knygai : Vaclovas Biržiška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenimas knygai: Vaclovas Biržiška
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
Pages:
582 p
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Autoriaus žodis — Pratarmė — Istoriografija. Archyviniai šaltiniai. Bibliografiniai šaltiniai. Memuariniai šaltiniai. Ikonografinė medžiaga. Bendros gyvenimo ir veiklos apžvalgos. Veiklos sritys. Veikalai — Gyvenimo ir veiklos bruožai. Namai, Šiaulių gimnazija. Peterburgas, Vilnius, Šiauliai (1903–1914). Rusijos kariuomenėje. Maskvoje. Vilniuje Švietimo komisariate. Lenkų okupuotame Vilniuje. Veikla Lietuvos kariuomenėje. Švietimo problemos, pedagoginė veikla. Visuomenininkas. Apie knygų leidimą ir platinimą — Darbas nepriklausomos Lietuvos aukštosiose mokyklose. Aukštuosiuose kursuose. Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) universitete — Veikla draugijose. XXVI knygos mėgėjų draugija. Lietuvos bibliotekininkų draugija — Asmeninė biblioteka — Enciklopedijos redaktorius — 1940 m. spalis – 1944 m. liepa Lietuvoje. Atgautame Vilniaus universitete. Okupacijos metai — Pirmąjį veiklos etapą užbaigus — Išeivijos metai. Vokietijoje. Jungtinėse Amerikos Valstijose — Mokslinė veikla. Bibliografija. Biobibliografija. Bibliografijos mokslas. Informaciniai leidiniai. Spaudos leidinių istorija. Biografika. Istorija. Bibliotekininkystė — Asmenybės bruožai — Žmogiškieji ryšiai — Minorinė gaida — Baigiamosios pastabos — Iliustracijų rodyklė — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
JAV; Kultūrinė veikla; Visuomeninė veikla; Bibliografija; Švietimas; Pedagoginė veikla; Asmeninė biblioteka; Mokslinė veikla; Archyvai.
EN
Lithuania; The U.S.A.; Cultural activities; Civic activities; Bibliography; Education; Educational activities; Personal library; Scientific work; Archives.
Summary / Abstract:

LTKnyga skiriama vienam žymiausių XX a. pirmosios pusės Lietuvos mokslo ir kultūros veikėjui Vaclovui Biržiškai (1884-1956). Apžvelgtas gyvenimo kelias, visuomeninė kultūrinė veikla, aptartas darbas Kauno ir Vilniaus universitetų Teisių fakultetuose, vadovavimas šių universitetų bibliotekoms, įnašas į knygotyrą, ypač knygos istoriją ir bibliografiją (detaliau aptarti veikalai „Lietuvių bibliografija“, „Aleksandrynas“). Nuosekliai atskleidžiamas visas, gana ilgas V. Biržiškos gyvenimas: pradedama nuo Biržiškų šeimos istorijos, jo gimimo, ir palaipsniui, chronologiniu principu rašoma apie profesoriaus išsilavinimą, permainingame amžiuje patirtus sunkumus ir sprendimus, mokslinę ir kultūrinę kūrybą. Knygos autorius atskleižia svarbiausius V. Biržiškos asmenybės bruožus, jo žmogiškuosius privalumus, charakterio ypatumus, požiūrį į šeimą ir visuomeninius interesus. Veikale yra užtektinai informacijos tiek apie V. Biržiškos akademinį ir visuomeninį darbą Lietuvoje, tiek ir jo tąsą išeivijoje, apžvelgiama ir jo pokariu neišvengiamoje tremtyje vykdyta tautinė, mokslinė ir kultūrinė misija, kurios nesustabdė net skaudūs artimų žmonių ir tiriamojo darbo tėvynėje pagrindų praradimai. Veikalo pabaigoje pateikiamos dvi rodyklės – iliustracijų ir asmenvardžių, kurios gerokai palengvina informaciją paiešką monografijoje.

ENThe book is about one of the most prominent Lithuanian scientific and cultural figures of the first half of the 20th c., Vaclovas Biržiška (1884–1956). It overviews his life, public cultural activities, discusses his work in the Faculties of Law at Kaunas and Vilnius Universities, management of the libraries of these universities, his contribution to the book science, in particular book history and bibliography (the treatises “Lietuvių bibliografija” [Lithuanian Bibliography] and “Aleksandrynas” are discussed in greater detail). The rather long life of Biržiška is consistently revealed: starting with the history of the Biržiška family, his birth and chronologically moving to his education, difficulties and decisions experienced in the period of changes as well as scientific and cultural works. The author of the book reveals the most important traits of Biržiška’s personality, his human advantages, character features, attitude towards family and public interests. The treatise contains enough information both about Biržiška’s academic and social activities in Lithuania and his diaspora follow-up, overviews the national, scientific and cultural mission he fulfilled in inevitable exile in the post-war period, which was not stopped by either painful loses of family members or the loss of the foundations of research work in his homeland. The treatise ends with two indexes: figures and personal names, which facilitate information search in the monograph.

ISBN:
9786094591013
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42422
Updated:
2017-10-15 11:42:08
Metrics:
Views: 13
Export: