Pokyčiai NATO operacijose: KFOR atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pokyčiai NATO operacijose: KFOR atvejis
Alternative Title:
Changes within NATO operations: the case of KFOR
In the Journal:
Politikos mokslų almanachas. 2012, [T.] 11, p. 69-84
Keywords:
LT
Civilinių pajėgumų plėtojimas; KFOR; Kariniai ir civiliniai pajėgumai; NATO; Operacijos; Strateginė koncepcija.
EN
Civilian and military capabilities; Development of civilian capabilities; KFOR; NATO; Operations; Strategic concept.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje įvertinama 2010 m. NATO strateginė koncepcija, kuri įtraukė naujus elementus į Aljanso operacijas. Nauji elementai sietini su civilinių pajėgumų plėtojimu, taip pat atkreipiamas dėmesys į Aljansui gana naujas funkcijas – vietinių pajėgų mokymą. Šioms funkcijoms suteikiamas didelis svoris planuojant ir įgyvendinant operacijas. Pabrėžtinas ir glaudesnis bendradarbiavimas, kadangi Aljansas stiprins ir aktyvins konsultacijas su partneriais, įtrauks juos į veiksmų planavimą. Išreikštas poreikis plėtoti stabilizavimo ir rekonstrukcijos pajėgumus bei stiprinti išankstinio perspėjimo ir konflikto prevencijos priemones, keistis žvalgybos informacija. Šie elementai straipsnyje vertinami tiek bendros strateginės koncepcijos kontekste, tiek ir analizuojant konkretų empirinį atvejį – KFOR (angl. Kosovo Force) operaciją. Daroma išvada, kad strateginė koncepcija modifikuoja esamas operacijas sustiprinusi civilinį elementą, kuris tampa neatskiriama NATO operacijų dalimi, ir plečia savo veiklos spektrą – įskaitant įvairias krizių prevencijos priemones ir glaudesnį bendradarbiavimą su partneriais. Be to, empirinis atvejis parodo, kad strateginė koncepcija yra reaktyvus produktas, įvertinantis retrospektyvą ir išmoktas pamokas operacijose. [Iš leidinio]

ENArticle analyzes NATO strategic concept which was adopted in Lisbon 2010. The concept suggests to enhance intelligence sharing within NATO, further develop doctrine and military capabilities for expeditionary operations, including counterinsurgency, stabilization and reconstruction operations, form an appropriate but modest civilian crisis management capability to interface more effectively with civilian partners. This capability may also be used to plan, employ and coordinate civilian activities until conditions allow for the transfer of those responsibilities and tasks to other actors, enhance integrated civilian-military planning throughout the crisis spectrum. It is needed to develop the capability to train and develop local forces in crisis zones, identify and train civilian specialists from member states, broaden and intensify the political consultations among Allies, and with partners. These elements should be the driving forces for current and future NATO operations. The analysis of empirical case – KFOR operation – demonstrates that new elements introduced in the Strategic Concept had been implemented in the operation. Namely, the introduction and development of civilian capabilities as well as training of local forces were mentioned within new KFOR tasks in 2008. It suggests that Strategic Concept, while strengthening civilian element NATO operations, has reacted to the current operations needs and requirements. [From the publication]

ISSN:
2029-0225; 2335-7185
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42408
Updated:
2018-12-17 13:20:55
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: