Etnosas kaip dorovinių vertybių sistema

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnosas kaip dorovinių vertybių sistema
Alternative Title:
Ethnos as a system of moral values
In the Book:
Keywords:
LT
Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTBaltų etnosas, kaip tam tikra dorovinių vertybių sistema, lygiai taip pat, kaip ir visi kiti pasaulyje egzistuojantys analogiško tipo socialiniai dariniai, pradeda formuotis ir formuojasi stichiškai, t. y. tokiu mastu, kokiu ir pats žmogus, iš gamtos biologiškai sąlygoto gyvūno transformuojasi į žmogų, t. y. į būtybę, kuriančią ir atstovaujančią tam tikroms vertybėms – vertybių visatos pilietį ir jos kūrėją. Biologinės būtybės (primato) tapimas žmogumi, t. y. tam tikras etines, estetines, religines bei pasaulėžiūrines vertybes turinčio, kuriančio ir joms atstovaujančio individo formavimasis – konstanta, kuri neįmanoma be visuomenės, o tokia visuomenė visada ir visur atsiranda ir pradeda formuotis būtent kaip etnosas. Baltų etnosas, kaip ir visi kiti pasaulyje kada nors egzistavę ar tebeegzistuojantys etnosai, įprasmina ir išreiškia šias penkias pagrindines vertybes: kalbos, teritorijos, religijos, pasaulėžiūros ir dorovės. Apie visa tai ir kalbama šiame straipsnyje, parodant, kaip, kokiu būdu mes tapome tokie, kokie esame – lietuviai, su visomis iš šios sąvokos išplaukiančiomis ypatybėmis, privalumais bei trūkumais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etnosas; Dorovė; Vertybės; Teritorija; Kalba; Kultūra; Ethnos; Morality; Values; Territory; Language; Culture.

ENThe Baltic ethnos as a certain system of moral values, just as all other analogous social entities existing in the world, begins taking shape and forms spontaneously, i.e. in the same way as the human being transforms from a naturally biologically conditioned animal to a human being, i.e. a being that creates and represents certain values – the citizen and the creator of a value macrocosm. The transformation of a biological creature (a primate) into a human being, i.e. the formation of an individual possessing, creating and representing certain ethical, aesthetical, religious and worldview values, is a constant, which is impossible without a society, and such a society always and everywhere emerges and begins taking shape as an ethnos. The Baltic ethnos, as all other ethnoses that ever existed or still exist in the world, assigns meaning and expresses the following five values: language, territory, religion, worldview, and morality. This article discusses these issues, showing how and in what ways we became what we are – Lithuanians, with all the peculiarities, advantages and disadvantages ensuing from this identity.

Related Publications:
Ar pavyks išvengti hibridinio tapatumo formavimo(si) informacinėje visuomenėje? / Lilija Duoblienė. Acta paedagogica Vilnensia. 2009, t. 23, p. 79-91.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4239
Updated:
2020-03-30 13:25:10
Metrics:
Views: 39
Export: