Burnout, job satisfaction, self-efficacy, and proactive coping among lithuanian school psychologists

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Burnout, job satisfaction, self-efficacy, and proactive coping among lithuanian school psychologists
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 3 (60), p. 199-211
Keywords:
LT
Mokyklos psichologai; Pasitenkinimas darbu; Perdegimas; Perdegimas, pasitenkinimas darbu, saviveiksmingumas, proaktyvi įveika, Mokyklos psichologai; Proaktyvi veika; Proaktyvi įveika; Saviveiksmingumas.
EN
Bumout; Burnout; Burnout, job satisfaction, self-efficacy, proactive coping, school psychologists; Job satisfaction; Proactive coping; School psychologists; Self-efficacy.
Summary / Abstract:

LTPerdegimo sindromas būdingas tokioms profesijoms, kaip psichologai, kur nemažai laiko skiriama bendravimui su kitais žmonėmis. Šiame straipsnyje nagrinėjamas perdegimo, pasitenkinimo darbu, saviveiksmingumo ir proaktyvios įveikos paplitimas tarp Lietuvos mokyklų psichologų. Duomenys iš mokyklų psichologų rinkti naudojant Oldenburgo perdegimo klausimyną, Minesotos pasitenkinimo darbu klausimyną (sutrumpinta forma), Saviveiksmingumo skalę, Proaktyvios įveikos klausimyną bei demografinius kintamuosius vertinantį klausimyną. Tiriamąją imtį sudarė 115 mokyklų psichologų (113 moterys ir 2 vyrai) iš 19 Lietuvos miestų ir miestelių. Lietuvos mokyklų psichologai gavo vidutinius išsekimo įveikimo įvertinimus. Bendras pasitenkinimo darbu įvertis yra vidutinis, tuo tarpu išorinio pasitenkinimo – aukštas, o vidinio pasitenkinimo – vidutinis. Saviveiksmingumo ir perdegimo įverčiai šiek tiek aukštesni už vidutinį lygį Reikšmingos koreliacijos nustatytos tarp perdegimo, pasitenkinimo darbu, saviveiksmingumo ir amžiaus kategorijų. Atsitraukimą statistiškai reikšmingai prognozavo mokyklos psichologų pasitenkinimas darbu, išsekimą – pasitenkinimas darbu ir mokyklos psichologų amžius. Šie kintamieji paaiškino 22,2 % atsitraukimo ir 21,5 % išsekimo. Tolesnis perdegimo ir jį prognozuojančių dimensijų tyrimas - labai svarbus žingsnis siekiant geriau suprasti šį konstruktą, gerinti prevencines strategijas ir mažinti perdegimo atsiradimo tikimybę tarp mokyklos psichologų. [Iš leidinio]

ENBurnout occurs in occupations, such as psychologists, where a significant proportion of time is spent in close involvement with other people. This article focuses on examining the prevalence of burnout, job satisfaction, self-efficacy, and proactive coping and identifying the correlates of burnout among Lithuanian school psychologists. A descriptive correlational design was used to collect data from school psychologists using the Oldenburg Burnout Inventory, Minnesota Satisfaction Questionnaire (short-form). General Self-Efficacy Scale, Proactive Coping Inventory, and demographic and work-related variables through a self-reported questionnaire. The sample consisted of 115 school psychologists (113 females and 2 males) recruited from 19 cities and small towns in Lithuania. Lithuanian school psychologists showed moderate levels of disengagement and moderate levels of exhaustion. Score on job satisfaction was moderate; score on the external job satisfaction was high, and moderate on internal job satisfaction. Scores of self-efficacy and proactive coping were slightly higher than the midrange. Significant correlations were found among burnout categories, job satisfaction, self-efficacy, and age. Predictor variables accounted for 22.2 % of disengagement, and 21.5 % of exhaustion. Continued research on the correlates of burnout and factors that best predict bumout dimensions is critical to developing better understanding and improving strategies for preventing and reducing its incidence among school psychologists. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Socialinių darbuotojų, dirbančių priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenėje, profesinio perdegimo sindromo raiška / Vida Gudžinskienė, Andrejus Pozdniakovas. Socialinis darbas. 2020, t. 18, Nr. 2, p. 6-24.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42386
Updated:
2018-12-17 13:20:48
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: