Martyno Jankaus atsiminimai apie lietuviškų knygų kontrabandą: pirmasis bandymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Martyno Jankaus atsiminimai apie lietuviškų knygų kontrabandą: pirmasis bandymas
In the Journal:
Knygotyra. 2012, t. 59, p. 220-235
Keywords:
LT
Atsiminimai; Knygnešystė; Lietuviškosios spaudos draudimas; Lietuviškų knygų kontrabanda; Martynas Jankus; Mažoji Lietuva.
EN
Book smugglers; Lithuania Minor; Lithuanian book smugglers; Lithuanian books smuggling; Lithuanian press ban; Martynas Jankus; Memory; The Lithuanian press ban.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje publikuojami Martyno Jankaus atsiminimai "Lietuviškų Kningų Kontrabanda", išspausdinti 1918 m. pradžioje JAV lietuvių laikraštyje "Tėvynė". Šios publikacijos nežinojo nei Lietuvos, nei išeivijos tyrėjai. Atsiminimai parašyti 1917 m. Saratove (Rusija), kur M. Jankus buvo deportuotas 1914 m. gruodį po pralaimėtos Rytų Prūsijos kampanijos. Publikacijoje galima rasti nemaža to, ką M. Jankus ne sykį kartojo, tikslino ir plėtojo nepriklausomos Lietuvos laikais skelbtuose ir neskelbtuose atsiminimuose. Tačiau joje rašoma ir apie kai kuriuos vėliau pamirštus asmenis (kaip Stanislovas Puodžuvėlis, Volmerio dvaro ekonomas Mikalojus Katkus) arba kitaip aiškinamus dalykus. Publikacija gana gerai struktūruota teminiu požiūriu: išryškinti lietuviškosios spaudos draudimo įvedimo tikslai, knygų kontrabanda - pasipriešinimo spaudos draudimui būdas, M. Jankaus organizuotas knygų gabenimas, draudžiamų leidinių išteklių formavimas, leidybos bazė, leidinių repertuaro plėtra, naujas spaudos augimo etapas - "Varpas" ir "Ūkininkas", užsienio tautinės ir revoliucinės literatūros leidyba, Rusijos bendradarbiavimas su Vokietija ir jos kontrpuolimas, Karaliaučiaus teismo procesas, leidybos ir knygnešystės problemos, dvasininkijos neigiamo vaidmens demaskavimas, kovos už spaudos laisvę pergalė. Šaltiniotyros požiūriu vertingiausia atsiminimuose yra nuoseklus draudžiamosios spaudos leidybos ir knygnešystės sąjūdžio krypčių, jų laipsniškos plėtros vaizdavimas. Publikuojamo teksto kai kurias realijas paaiškina ir papildo D. Kauno parengti glausti komentarai.

ENThe article presents the memoirs of Martynas Jankus "Smuggling of Lithuanian Books" (Lith. Lietuviškų Kningų Kontrabanda), printed in the Lithuanian newspaper "Fatherland" (Lith. Tėvynė) at the beginning of 1918 in the USA. This publication was not known by either Lithuanian or emigrant researchers. The memoirs were written in 1917 in Saratov (Russia), where M. Jankus was deported in December, 1914, after the lost campaign of East Prussia. The publication contains a considerable amount of information that M. Jankus repeated, corrected and developed in the published and unpublished memoirs during the time Lithuania was independent. However, it also describes some of the later forgotten individuals (such as Stanislovas Puodžuvėlis, economist Mikalojus Katkus from Volmerai manor) or other things which were explained differently. The publication is rather well-structured from a thematic point of view and it highlights the following: the goals of the introduced Lithuanian press ban, the smuggling of books - the way to oppose the press ban, the book transport organized by M. Jankus, the formation of sources of prohibited publications, the basis of publishing, the development of stock of publications, new development stage of press - "Ūkininkas", "Varpas", publication of foreign national and revolutionary literature, Russian cooperation with Germany and its counterattack, Königsberg trial, issues of publishing and book distribution, disclosure of the negative role of the clergy, and the victory of the fight for freedom of the press. From the science of sources point of view the most valuable thing in the memoirs is the consistent representation of the prohibited press publishing and the directions of the smuggling of books movement, their gradual development. Some facts of the published text are explained and supplemented by the brief comments of D. Kaunas.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42355
Updated:
2018-12-17 13:20:39
Metrics:
Views: 5    Downloads: 6
Export: