Evaluation and forecast about interrelation between pension system reform and environment in Lithuania.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation and forecast about interrelation between pension system reform and environment in Lithuania
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTĮgyvendindama pensijų reformą, valstybė siekia garantuoti apsidraudusiam individui socialinę gerovę senyvame amžiuje. Tačiau sėkmingą vyriausybės sprendimų įgyvendinimą įtakoja apdraustojo elgesys, veiksmai, tikslai, aplinkybės ir laikas. Tai reiškia, kad individas yra įtraukiamas į pensijų sistemos reformą priklausomai nuo valstybės numatytų tikslų suvokimo, kaštų įvertinimo ir rezultatų numatymo. Tyrimo tikslas yra atskleisti pensijų sistemos reformos Lietuvoje esmę, reformos ir aplinkos elementų (valstybės, rinkos ir individo) tarpusavio ryšį ir atitinkamą jų subordinaciją. Straipsnyje aptariama pensijų sistemos reformos įtaka rinkai ir valstybei. Nagrinėjami būsimi pozityvūs ir negatyvūs sąveikos tarp pensijų sistemos ir aplinkos elementų aspektai. Lietuvos pensijų sistemos pokyčiai gali turėti žymų poveikį rinkos vystymuisi ir augimui, o taip pat geresnėms piliečių socialinėms sąlygoms. Šiuos pokyčius galima nagrinėti trimis aspektais: padidėjęs taupymas, aukštesnis užimtumo lygis šalyje ir kapitalo rinkos vystymasis. Iš pensijų sistemos reformos tikimasi tam tikrų rezultatų, pavyzdžiui didesnės investicijų grąžos, finansų ir kapitalo rinkų vystymosi, tampresnio ryšio tarp įmokų ir būsimų pensijų, kas sumažintų darbo rinkos iškraipymus. Be to, didėja skaidrumas, atvirumas ir minimizuojama politinė rizika. Taip pat reikia nepamiršti kitų svarbių aspektų, tai yra reformos kainos, kurią sumoka karta ir valstybės biudžetas per šį pereinamąjį laikotarpį, abejotino reformos efektyvumo, potencialios investicijų rizikos. Vertinant situaciją iš verslo perspektyvos, reforma gali būti migracijos problemų sprendimas.

ENThis article reveals the essence of pension system reform in Lithuania, interrelationship between the reform and its environmental elements (state, market and an individual) and respective subordination between them. Impact of pension system reform on the market and the state is considered as well. Also, prospective positive and negative aspects of interrelation between the pension system and environment elements are covered. Methods of investigation: generalisation of scientific literature and legislative basis, and analysis, summary and comparison of statistical data. [From the publication]

ISBN:
8022725099
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4233
Updated:
2013-04-28 16:02:39
Metrics:
Views: 17
Export: