Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė: recenzija
In the Journal:
Politologija. 2012, Nr.3 (67), p. 242-247
Taip pat paskelbta leidinyje: Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2012, t. 11, Nr. 4
Keywords:
LT
Gerovės valstybė; Posovietinė Lietuva; Socialinė gerovė.
EN
Lithuania; Post-Soviet Lithuania, Social welfare, Welfare state; Welfare state.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama J. Aidukaitės, N. Bogdanovos ir A. Guogio monografijos „Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė?“ recenzija. Ši svarbi monografija išleista Lietuvos mokslo tarybos pagal projektą „Gerovės valstybės raida Lietuvoje: ištakos, būdingiausi bruožai ir pagrindiniai veiksniai“ finansuoto tyrimo, kuris buvo atliktas Lietuvos socialinių tyrimų centre, pagrindu. Knyga, kaip ir tyrimas, turi teorinę ir praktinę dalis, kurios apima Lietuvos gerovės kūrimo problematiką tiek istoriniu, tiek dabartiniu laikotarpiu. Ši svarbių ir originalių įžvalgų kupina monografija ypatinga tuo, kad pirmą kartą Lietuvos akademiniuose baruose bandoma pateikti išsamią, visa apimančią Lietuvos gerovės valstybės raidos analizę, todėl problemos atskleidimo ir atskirų aspektų detalizavimo lygis yra aukštas, o viso darbo apimtis išties įspūdinga. Knygos tikslas – ištirti veiksnius, kurie daro įtaką gerovės valstybės formavimuisi ir raidai Lietuvoje, surasti esamos gerovės valstybės ištakas ir išryškinti jai būdingus bruožus. Plačiąja prasme leidinio paskirtis – generuoti moksliškai patikimas žinias apie specifinį, Lietuvoje mažai tyrinėtą reiškinį – gerovės valstybės raidą. Monografija pagrįsta autentiškais kokybiniais duomenimis. Savo apimtimi ir problemų išgvildenimo lygiu tai yra pirmas tokio pobūdžio darbas Baltijos šalyse. Jis rodo Lietuvos tyrėjų brandą tikrai aukštos kvalifikacijos reikalaujančiame tarpdisciplininiame tyrime, kurio rezultatais gali naudotis įvairių sričių mokslininkai ir studentai bei kiti specialistai.

ENThe paper presents the review of the monograph “Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė?” [Creation of the Welfare State in Lithuania: Myth or Reality?] by Jolanta Aidukaitė, Natalija Bogdanova and Arvydas Guogis. The study was published on the basis of the research conducted in the Lithuanian Social Research Centre and financed by the Research Council of Lithuania according to the project “The transformation of the welfare state in Lithuania: the origin, specific features and main causal forces behind its development”. The book contains a theoretical and a practical part which cover the problems of the creation of Lithuania’s welfare during both historical and present periods. It is full of important and original insights and is the first attempt in the Lithuanian academic field to portray an exhaustive overall analysis of the development of the welfare state of Lithuania; therefore, it unfolds the topic and elaborates on separate aspects in a highly professional way, and the volume of the entire work is truly impressive. The book aims to examine factors that affect the formation and development of the welfare state in Lithuania, find the origin of the current welfare state and point out the specific features. In the broad sense the purpose of the publication is to generate scientifically reliable knowledge about the specific phenomenon which has been poorly researched in Lithuania so far. The monograph is based on authentic qualitative data. The monograph is first in the Baltic States by its volume and elaboration of problems. It shows the maturity of Lithuanian researchers in the interdisciplinary research that requires a really high qualification; its results can be used by scientists and students of various fields as well as other specialists.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034; 1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Finansinio saugumo koncepcijos vertybinis aspektas / Robertas Vaitkus, Asta Vasiliauskaitė. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. 2018, 20, p. 313-325.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42294
Updated:
2020-03-08 11:38:53
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: