Sejm czasów Zygmunta III: na marginesie pracy Izabeli Lewandowskiej-Malec, "Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587–1632)" : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Sejm czasów Zygmunta III: na marginesie pracy Izabeli Lewandowskiej-Malec, "Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587–1632)": recenzija
In the Journal:
Kwartalnik Historyczny. 2011, t. 118, z. 1, p. 109-124
Recenzuojama knyga: Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632) 2009 640 p
Keywords:
LT
1587-1632; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Archyvai; Istoriografija; Lenkų istoriografija; Monografija; Palikimas; Parlamentarizmas; Recenzija; Seimas; Zigmantas Vaza, 1566-1632 (Zygmunt III Vaza; Sigismund); Įstatymai.
EN
Archives; Historiography; Law; Legacy; Monograph; Parliamentarism; Polish historiography; Polish-Lithuanian State; Review; Seimas; Sejm; Seym in 1587-1632; Sigismund III; Sigismund III Vasa.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Izabelos Lewandowskos-Malec knyga „Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587–1632)“ (Kraków 2009). Joje aptariama Abiejų Tautų Respublikos (ATR) seimo institucija Zigmanto III Vazos valdymo laikotarpiu. Recenzentas akcentuoja, kad autorė atliko didelį darbą ieškodama temai aktualių dokumentų nepublikuotose Krokuvos vaivadijos pilies knygose, tačiau kitų vaivadijų pilių knygoms skyrė gerokai mažesnį dėmesį. Toks pasirinkimas stebina, kadangi recenzuojama monografija apima visos valstybės seimo istoriją. Knygoje nebuvo panaudoti ir įvairūs kiti nagrinėjamai temai aktualūs archyviniai bei publikuoti šaltiniai, kai kurie svarbūs istorikų darbai. Abejonių kelia autorės pateikti Henriko artikulų ir 1595 m. seimo konstitucijos reikšmės ATR seimo institucijos raidai vertinimai. Diskutuoti galima ir dėl knygoje pateikto ekstraordinarinio seimo apibrėžimo. Kai kuriems autorės išsakytiems teiginiams recenzentas pritaria, tačiau pažymi, kad daugelis teiginių yra kontroversiški. Recenzentas pagiria autorę už kai kuriuos pasiekimus, pavyzdžiui, tikslios 1607 m. seimo pabaigos datos nustatymą. Apibendrinant recenzuojamą knygą akcentuojama, kad joje buvo paliesti kone visi Zigmanto III Vazos valdymo laikų ATR parlamentarizmo aspektai. Didžiausias autorės pasiekimas tas, jog ji pagrindė parlamento funkcionavimo valdant šiam valdovui pozityvų vertinimą. Visgi recenzentas konstatuoja, kad knygoje yra daugybė klaidingų teiginių. Anot jo, autorė nesugebėjo susidoroti su didžiuliu medžiagos kiekiu.

ISSN:
0023-5903
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42277
Updated:
2020-03-03 11:17:53
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: