Jonas Balčius. Dorovinio tautos identiteto paieškos : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonas Balčius. Dorovinio tautos identiteto paieškos: recenzija
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2006, 48, p. 216-222
Summary / Abstract:

LTJono Balčiaus monografijos „Dorovinio lietuvių identiteto prigimtis“ Vilnius: KFMI, 2005 recenzijoje išryškinama, kaip monografijoje atskleidžiamas ir parodomas lietuvių tautos dorovinio identiteto formavimasis, jo transformacijos istorijos pervartose. Pažymima, jog dorovinis identitetas monografijoje glaudžiai siejamas su tautos charakterio savitumu, t. y. su pačia jos savastimi, jog jis laikomas vienu iš svarbiausių tos savasties formavimosi veiksnių. Monografijoje taip pat parodomas išskirtinis dorovės ir kultūros vaidmuo etnosui besiformuojant į tautą, valstybę ir naciją. Tautos dorovinio identiteto ištakų autorius ieško baltiškojo etnoso gelmėse, t. y. tame istorijos tarpsnyje, kai dar tik brendo prielaidos tautai atsirasti. To identiteto formavimasis siejamas su etnoso vertybių ir jų sistemos formavimusi. Autoriaus įžvalgos daromos remiantis gausia istorijos bei etnologijos tyrimų medžiaga bei analizuojant tautos kūrybos šaltinius – tautosaką, mitologiją, įvairias jų interpretacijas, įvairių laikotarpių lietuvių grožinės literatūros kūrinius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dorovė; Lietuvių identitetas; Jonas Balcius; Morality; Lithuanian identity.

ENThe review of Jonas Balčius’ The Nature of the Moral Identity of the Lithuanians (Vilnius: KFMI, 2005) discusses how the monograph unravels and reveals the formation of the moral identity of the Lithuanian nation, as well as its transformations in different historical epochs. The monograph closely relates moral identity with the uniqueness of the national character, i.e. with its very selfhood, so that it becomes one of the most important factors shaping this selfhood. The monograph also shows the exceptional role of morality and culture for the ethnos to form into a people, a state and a nation. The author attempts to identify the moral identity of the nation in the depths of the Baltic ethnos, i.e. in that historical period that laid the first foundations for the emergence of the nation. the formation of this identity is related to the formation of the values and the value system of the ethnos. The author makes his insights by using abundant materials of historical and ethnological research and analyzing the sources of national creation – folklore, mythology and its various interpretations, as well as works of fiction from different periods.

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Dorovinio lietuvių identiteto prigimtis ir prasmė / Jonas Balčius. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. 351 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4227
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 31    Downloads: 3
Export: