Seinų vyskupijos dvasininkijos indėlis į "Graudžių verksmų" sklaidą Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seinų vyskupijos dvasininkijos indėlis į "Graudžių verksmų" sklaidą Lietuvoje
Alternative Title:
Clergy contribution of episcopate of Seiniai to "Mournful laments" spread in Lithuania
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2012, 71, p. 153-158
Keywords:
LT
Bažnyčia; Giesmės; Katalikų bažnyčia; Maldos; Pridedamosios pamaldos; Seinai; Verksmai.
EN
Additional sacred services; Catholic church; Chants; Church; Clergy; Laments; Lithuania; Prayers; Seinai.
Summary / Abstract:

LT„Graudžių verksmų“ maldos ir giesmės priskiriamos prie Katalikų liaudies pamaldumo praktikų, kurios susiformavo Bažnyčios kalendorinių metų ciklo iškilmių, švenčių, minėjimų, šventų vietų lankymo pagrindu ir buvo paskleistos Seinų vyskupijos lietuvių dvasininkų. Liaudies pamaldumo praktikos arba vadinamosios Pridedamosios pamaldos yra skirtos paprastiems žmonėms. Tyrimai rodo, kad, pirma, „Graudžių verksmų“ maldų ir giesmių literatūriniai tekstai yra XVIII a. lenkų kilmės; antra, „Graudžių verksmų“ maldų ir giesmių tekstai Lietuvą pasiekė XIX a. pabaigoje per Seinų vyskupiją iš Lenkijos; trečia, „Graudžių verksmų“ maldų ir giesmių literatūrinius bei muzikinius lenkų tekstus į lietuvių kalbą išvertė ir suredagavo Seinų vyskupijos dvasininkai: vyskupas Antanas Baranauskas, prelatas Juozas Laukaitis, kunigas Petras Marcinkevičius ir kompozitorius Juozas Naujalis. Be to, pamaldumo praktikose yra giedamos ir nežinomų autorių savaip pateiktos ir perdirbtos maldos bei giesmės. [Iš leidinio]

EN"Mournful laments" and hymns are attributed to the Catholic practices of popular piety, which formed the Church calendar of year cycle ceremonies, festivals, celebrations and visitations of sacred places. They were disseminated by the clergy of Seinai Lithuanian diocese. Practices of popular devotion and so-called Additional sacred services are for ordinary people. Researches show that the texts of laments, chants and prayers are of the 18th century Polish origin; that they reached Seinai at the end of 19th century and were translated form Polish to Lithuanian by the clergy of the diocese: bishop Antanas Baranauskas, prelate Juozas Laukaitis, priest Petras Marcinkevičius and composer Juozas Naujalis. The devotional practices also contain chants and prayers of unknown authors. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42221
Updated:
2020-07-28 20:26:15
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: