Auditorių veiklos principų reglamentavimas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Auditorių veiklos principų reglamentavimas Lietuvoje
Alternative Title:
Regulation of professional principles of auditors' activities in Lithuania
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTAuditoriai turėtų laikytis griežčiausių etikos reikalavimų. Todėl jiems turėtų būti taikomi profesiniai veiklos principai, apimantys jų vykdomą atstovavimo visuomenės interesams funkciją, sąžiningumą ir objektyvumą, profesinę kompetenciją ir pareigingumą. Auditorių funkcija atstovauti visuomenės interesus reiškia, kad jų atlikimo darbo kokybe pasikliauja visuomenė. O gera audito kokybė padeda tinkamai funkcionuoti rinkoms, stiprindama finansinės atskaitomybės vientisumą ir veiksmingumą. Visgi ne visi auditorių veiklos principai Lietuvos audito reglamentuose buvo apibrėžti iš karto. Šiuo straipsniu siekiama atskleisti auditorių veiklos principų kaitą Lietuvos Respublikos audito reglamentuose ir numatyti kryptis tobulinant šių principų reglamentavimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Auditorių veiklos principai; Audito reglamentavimas Lietuvoje; Auditors activities in Lithuania; Regulation of professional principles.

ENAuditors must adhere to the highest ethical standards. Therefore, they shall be subject to such principles of professional ethics that cover the function of serving the public interest, honesty and impartiality, professional competence and dutifulness. The function of serving public interest means that the public trusts the quality of an auditor‘s work. A good audit quality paves way for a proper functioning of markets by means of reinforcing the integrity and efficiency of financial accounts. However, not all auditing principles were defined in the auditing rules and regulations in one go. The article aimed at unveiling the developments which took place in the area of auditing legal framework of the Republic of Lithuania as well as foreseeing directions for further enhancement of regulatory framework of auditing principles.

ISBN:
99559841139
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4221
Updated:
2013-04-28 16:02:31
Metrics:
Views: 10
Export: