Карэньшчына: тры стагоддзі з жыцця аднаго маёнтка

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Карэньшчына: тры стагоддзі з жыцця аднаго маёнтка
In the Journal:
Беларускі гістарычны агляд [БГА] [Belarusian historical review]. 2000, т. 7, сш. 1, p. 3-26
Keywords:
LT
Dvaro ūkis; Feodalinė žemės renta; Kapitulos valda; Korenio dvaras; Vilniaus kapitula; Vilniaus katedros kapitula; Žemės ūkis; Baltarusija (Belarus).
EN
Feudal Land Rent; Koreni manor; Manor Economy; Rural Economy; Vilnius Cathedral chapter; Vilnius Chapter.
Summary / Abstract:

LTBaltarusijos istoriografijoje populiarūs žemėvaldos istorijos tyrimai, nagrinėjama feodalinės rentos evoliucija. Tačiau istorikai žemėvaldos procesus Baltarusijoje tiria tik bendrais bruožais, neskiria dėmesio šiems procesams atskirose vietovėse. Šiame straipsnyje nagrinėjama Koranės dvaro ir krašto istorija XVI a. viduryje – XIX a. viduryje. Pagrindinis dėmesys skiriamas šio krašto žemėvaldos raidai, gyventojų prievolėms, mokestinei sistemai, demografiniams procesams. Remiamasi išlikusiais šaltiniais – nuostatais, inventoriais, mokesčių tarifais. Koranės kraštas šiuo metu priklauso Baltarusijos Lahoisko rajonui, užima beveik 100 kvadratinių kilometrų plotą. Pirmosios žinios apie jį siekia 1395 m. Tuomet Koranės dvarą Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas suteikė Vilniaus kapitulai. Nuo to laiko dvaras ir visas kraštas patyrė daugybę įvairių pokyčių. XVI a. viduryje LDK prasidėjusi Valakų reforma paskatino Vilniaus kapitulą 1572 m. inicijuoti Koranės dvaro žemių suskirstymą valakais. Tai lėmė ženklius dvaro struktūrinius pokyčius, naujų prievolių ir mokesčių įvedimą. XVII a. septintame dešimtmetyje, po Abiejų Tautų Respublikos (ATR) karo su Rusija, kapitulos valdos Koranėje buvo nuniokotos. XVII a. pabaigoje – XVIII a. pirmoje pusėje Koranės dvaro gyventojų skaičius mažėjo, o mokesčių našta didėjo. 1793 m. dalis ATR teritorijos kartu su šiuo dvaru ir kraštu buvo prijungta prie Rusijos. Koranė buvo atimta iš Vilniaus kapitulos ir perduota į privačias rankas. Tačiau pasikeitus savininkams šio krašto gyventojų padėtis suprastėjo, kadangi smarkiai išaugo prievolių našta.

ENLand tenure history research is popular in Belarusian historiography, the evolution of feudal rent is studied. However, historians study land tenure processes in Belarus only in general terms and do not focus on these processes in separate places. The article examines the history of Koranė manor and region of the middle of the XVIth - middle of the XIXth century. The main attention is paid to the development of the land tenure of this land, obligations of residents, tax system, and demographic processes. Sources that remained are used: regulations, inventories, tax rates. Currently Koranė region is a part of Lahoysk district of Belarus and occupies an area of almost 100 square kilometers. The first knowledge about it dates back to 1395. At that time, the Grand Duke of Lithuania Vytautas gave Koranė manor to Vilnius cathedral chapter. Since then, the manor and the entire region have undergone many different changes. Volok Reform, which started in the middle of the XVI century in GDL, led Vilnius cathedral chapter to initiate the division of the land of Koranė manor into voloks in 1572. This led to significant structural changes of the manor, the introduction of new obligations and taxes. In the seventh decade of the XVIIth century after the war between the Polish–Lithuanian Commonwealth (PLC) and Russia, holdings of cathedral chapter in Koranė were devastated. At the end of the XVIIth - first part of the XVIIIth century population of Koranė manor was decreasing, while tax burden was increasing. In 1793 a part of PLC territory along with this manor and region was taken from Vilnius cathedral chapter and handed over to private hands. However, due to changes in the ownership, the situation of the population of this region worsened, since the burden of obligations increased significantly.

ISSN:
1392-902X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42204
Updated:
2021-02-24 15:24:32
Metrics:
Views: 3
Export: