The Polish Commonwealth of the day of Stanislas Augustus in selected Western works on Russia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Polish Commonwealth of the day of Stanislas Augustus in selected Western works on Russia
In the Journal:
Acta Poloniae historica. 2010, 102, p. 43-65
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Helene Carrere d'Encausse; Isabel de Madariaga, Hamish M. Scott; Istoriografija; Jekaterina II; Rusijos istorijos veikalai; Rusų istoriografijos įtaka; Stanislovas Augustas Poniatovskis (Stanisław August Poniatowski); Tarptautiniai santykiai; Šiuolaikinė Vakarų istoriografija.
EN
Catherine II; Commonwealth of Two Nations; Contemporary western historiography; Helene Carrere d'Encausse; Historiography; Influence of Russian historiography; International relations; Isabel de Madariaga, Hamish M. Scott; Stanislas Augustus; Stanislaw August Poniatowski.
Summary / Abstract:

LTVakarų šalių istoriografijoje Lenkijos istorijai Stanislovo Augusto valdymo laikais skiriama gerokai mažiau dėmesio nei Rusijos istoriografijoje. Visgi kai kurie Vakarų istorikai, kurie tyrinėja Rusijos istoriją Jekaterinos II valdymo laikais, savo darbuose dėmesio skyrė ir jos amžininkui Stanislovui Augustui bei jo valdomai Lenkijai. Straipsnyje aptariami trys tokio pobūdžio darbai, kuriuos parašė istorikai Isabel de Madariaga, Hamish M. Scott ir Hélène Carrère d'Encausse. Siekiama išsiaiškinti, kaip šiuose darbuose pristatoma Lenkijos istorija, kokie jos istorijos įvykiai labiausiai domino istorikus. Visi trys autoriai didelį dėmesį skyrė paskutiniojo Lenkijos valdovo Stanislovo Augusto rinkimams, pirmajam valstybės padalijimui ir Ketverių metų seimui. Visgi autoriai, kalbėdami apie Jekaterinos II laikų Lenkiją, neskyrė didelio dėmesio XVIII a. pirmajai pusei. Šis laikotarpis itin svarbus, kadangi jau tuo metu Lenkija buvo priklausoma nuo Rusijos. Be to, aptariamiems autoriams buvo nežinomi kai kurie svarbūs faktai, susiję su Stanislovo Augusto išrinkimu Lenkijos valdovu. Autoriai nesirėmė kai kuriomis reikšmingomis rusiškų šaltinių publikacijomis. Todėl jų darbuose galima aptikti gausybę visiškai nepagrįstų teiginių. Klaidingai vertinamos Rusijos ir Prūsijos derybos dėl Lenkijos ateities ir šių šalių valdovų požiūris į Lenkijos politinės sistemos reformavimą. Pritarti negalima ir teiginiams, išsakytiems apie Jekaterinos II religinę politiką, 1773 m. Lenkijoje įkurtą Edukacinę komisiją. Galima konstatuoti, kad visi trys darbai pasižymi dideliais trūkumais.

ENSignificantly less attention is devoted to the history of Poland during the reign of Stanisław August in historiography of Western countries than Russian historiography. However, works of some Western historians who study the history of Russia during the reign of Catherine the Great paid attention to her contemporary Stanisław August and Poland ruled by him. The article discusses three works of this nature written by historians Isabel de Madariaga, Hamish M. Scott and HélèneCarrèred'Encausse. The article attempts to find out how these works present the history of Poland, and which historical events interested the historians the most. All three authors paid great attention to the elections of the last ruler of Poland Stanisław August, the first partition of Poland and the Four-Year Sejm. However, all authors did not pay much attention to the first half of the XVIIIth century while discussing Poland during the times of Catherine the Great. This period is extremely important, since at that time Poland was already dependent on Russia. Moreover, the authors discussed were not familiar with some important facts relating to the election of Stanisław August as a ruler of Poland. The authors did not refer to some important publications of Russian sources. Therefore, numerous totally unfounded statements can be found in their works. Negotiations between Russia and Prussia regarding the future of Poland as well as the attitude of the rulers of these countries towards the reform of Polish political system are assessed incorrectly. Statements about the politics of religion of Catherine the Great and Commission of National Education created in 1773 in Poland cannot be accepted as well. It can be stated that all three works have significant drawbacks.

ISSN:
0001-6829; 2450-8462
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42199
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 3
Export: