Rejs Michała Kazimierza Radziwiłła rzekami Europy (30 lipca - 28 września 1722)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Rejs Michała Kazimierza Radziwiłła rzekami Europy (30 lipca - 28 września 1722)
In the Journal:
Przegląd historyczny. 2006, t. 97, z. 3, p. 367-384
Keywords:
LT
Dienoraštis; Europa; Kelionė; Laivyba upėmis; Mykolas Kazimieras Radvila; Mykolas Kazimieras Radvila "Žuvelė"; Upių keliai.
EN
Diary; Europe; Journey; Michal Kazimierz "Rybenko" Radziwill; Michal Kazimierz Radziwill; River roads; Shipping in rivers; Trip.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didiko ir Lenkijos bei Lietuvos valstybės karinio veikėjo Mykolo Kazimiero Radvilos-Žuvelės (1702–1762) kelionės Europos upėmis 1722 m. liepos 30 – rugsėjo 28 dienomis. Aptariama Europos vandens kelių situacija ir infrastruktūra, pabrėžiama vandens kanalų reikšmė prekybai ir kelionėms vidaus vandenimis. Dar Hanzos prekybinės sąjungos klestėjimo laikais buvo pradėta sistemiškai tvarkyti bei prižiūrėti vidaus vandens kelius. Apžvelgiamos ryškesnės ir žinomesnės kitų Lenkijos ir Lietuvos didikų kelionės. Mykolo Kazimiero Radvilos-Žuvelės tėvas Karolis Stanislovas Radvila taip pat mėgo keliauti ir gerai pažinojo Europos vidaus vandenis. Tyrimas paremtas Mykolo Kazimiero Radvilos-Žuvelės dienoraščių informacija. Aptarta šaltinių specifika, chronologijos ir minimų vietovių aspektai. Nėra aiškūs visi šios kelionės motyvai, tačiau vienas jų – sudalyvauti Prancūzijos karaliaus Liudviko XV karūnacijoje. Detaliai aprašytas pasiruošimas šiai kelionei ir jos etapai. Keliavo jachta, visus įspūdžius ir įvykius fiksavo raportuose, pasiekti Paryžių planavo per Olandiją ir Briuselį, tačiau išankstiniai sumanymai keitėsi. Nuplaukus 60–100 kilometrų, poilsiui švartuodavosi uostuose. Kelionės metu Mykolas Kazimieras Radvila-Žuvelė turėjo nemažai susitikimų. Lankėsi Diuseldorfe, Trevize, Roterdame ir kituose Europos miestuose. Svarbiausia šios kelionės reikšmė – užmegzti kuo daugiau naudingų ryšių su Europos aristokratija ir pažinti užsienio dvarų kultūrą. Straipsnio priedas – Mykolo Kazimiero Radvilos-Žuvelės itinerariumas su komentarais.

ENThe article describes a journey by European rivers of a nobleman of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) and a Polish–Lithuanian military figure Michał Kazimierz "Rybeńko" Radziwiłł (1702–1762) which lasted from 30 July 1722 to 28 September. The situation and infrastructure of European waterways is discussed, the significance of water canals for trade and journeys by inland waterways is highlighted. Since the times of prosperity of Hansa trade union, systematic management and maintenance of inland waterways was started. Better known and more prominent journeys of other Polish and Lithuanian noblemen are also reviewed. Karol Stanisław Radziwiłł, father of Michał Kazimierz "Rybeńko" Radziwiłł, also was keen on travelling and was familiar with European internal waterways. The study is based on the information from the diaries of Michał Kazimierz "Rybeńko" Radziwiłł. The specifics of the sources, aspects of chronology and mentioned areas are discussed. Not all journey motives are clear, but one of them was to participate in the coronation of the King Louis XV. Preparation for this journey and its stages are described in detail. He was travelling by yacht, all experiences and events were recorded in reports, planned to reach Paris through Holland and Brussels, and however the original plans have changed. Every 60-100 kilometres the yacht was landing in the ports for rest. During the journey of Michał Kazimierz "Rybeńko" Radziwiłł had a lot of meetings. Visited Düsseldorf, Treviso, Rotterdam and other European cities. The main aim of this journey was to make a lot of contacts with European aristocrats and to get familiar with foreign manorial culture. Appendix of the article is an itinerary with comments of Michał Kazimierz "Rybeńko" Radziwiłł.

ISSN:
0033-2186
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42190
Updated:
2017-05-26 08:25:34
Metrics:
Views: 10
Export: