Mokymasis organizacijoje kompetencijų įgyjimui : nuo individualaus iki organizacinio lygmens

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymasis organizacijoje kompetencijų įgyjimui: nuo individualaus iki organizacinio lygmens
Alternative Title:
Studying in organization to gain an expertise: from individual till organizational level
In the Book:
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTMokymasis organizacijose užtikrina kompetencijų, būtinų organizacijos prisitaikymui, specifinių technologijų naudojimui bei efektyviam valdymui, įgijimą. Straipsnyje pateikto tyrimo tikslas - išsiaiškinti mokymosi organizacijose prielaidas ir sąlygas individualiame, grupiniame lygmenyse bei visos organizacijos mastu, nustatyti mokymosi kliūtis ir paramą, kuri yra teikiama mokymosi proceso metu. Pagrindinė organizacijų mokymosi veikloje idėja yra ta, kad darbuotojai grupėse sprendžia problemas ar kuria projektus, taip didindami ne tik asmeninę kompetenciją, bet ir formuodami organizacijos kultūrą ir elgseną, kuri yra palanki nuolatiniam mokymuisi. Mokymasis vyksta atliekant užduotis, kai įgytos žinios yra prieinamos visiems organizacijos nariams, o mokymosi metu gauta medžiaga pristatoma vadovybei tolimesniam panaudojimui. Straipsnyje aptariamos mokymosi organizacijoje galimybės siekiant individualios ir grupinės kompetencijos, būtinų įgyvendinant organizacijos tikslus. Empirinis tyrimas, kurio išdavoje buvo atskleistos vadybininkų (vadovų) nuostatos reflektyvaus mokymosi atžvilgiu, leido giliau pažvelgti į asmeninių ir profesinių gebėjimų įtaką siekiant vadybinės kompetencijos, kuriant organizacijos kultūrą, kuri užtikrintų vienodas mokymosi galimybes visiems darbuotojams. Išsiaiškinta, ar organizacijose vadybininkai (vadovai) turi galimybę eksperimentuoti, mokytis iš savo ir kitų patirties, ar prisiima atsakomybę už savo ir kitų darbuotojų mokymąsi. Atlikto tyrimo analizė parodė reikšmingus mokymosi poreikius individualiame lygmenyje, tačiau sudarytos ribotos mokymosi sąlygos ir parama, rodo nepakankamą organizacijų įsitraukimą į šį procesą.Reikšminiai žodžiai: Mokymasis organizacijoje; žinios; Bazinė kompetencija; Mokymosi sąlygos; Learning in organization; Knowledge; Basic competences; Learning conditions.

ENIn article is written about opportunities of studying in organization, seeking individual or organizational expertise, which is required for implementing of organization aims. Empirical research, of which in conclusion were disclosed attitudes of managers to reflectical studying, let to look better at influence of personal and professional skills for seeking a manager expertise, creating organization culture, which one would vouchsafe equal studying opportunities for all employees. Researched, does managers of organization has opportunity to experiment, to learn from own and others experience, or do they take responsibility for own other employees learning. [From the publication]

ISBN:
9955098937
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4217
Updated:
2013-04-28 16:02:25
Metrics:
Views: 22
Export: