Įmonės vidaus kontrolė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės vidaus kontrolė
In the Journal:
Sąskaityba. 2006, nr. 5, p. 36-39
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami vidaus kontrolės atlimo veiksmų seka ir kryptys. Vidaus kontrolės sistema - tai vadovybės atliekamų veiksmų apibrėžtas procesas, skirtas verslo politikai užtikrinti bei numatytiems tikslams įmonėje pasiekti. Gera įmonės vidaus kontrolės sistema - vienas iš efektyvios tos įmonės veiklos garantų. Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje, daugelis įmonių vadovų vidaus kontrolę laikė socialistinės visuomenės atgyvena ir jai neskyrė reikiamo dėmesio. Todėl daugelio valstybinių įmonių turtas buvo iššvaistytas ar net išgrobstytas. Vidaus kontroles veiksmu seka: 1) standartų nustatymas; 2) faktinių ir planinių duomenų palyginimas; 3)sprendimo priėmimas. Įmonės tikslas turi būti sukurti tokią kontrolės sistemą, kuri padėtų laiku atskleisti ir pašalinti klaidas, padėtų padidinti darbo efektyvumą. Vidaus kontrolė reikšminga ne tik pačiai įmonei, jos būklė svarbi ir auditoriams. Auditorius turi išmanyti įmonės vidaus kontrolės sistemą, kad galėtų tinkamai suplanuoti auditą, tinkamai surinkti įrodymus. Dažniausiai literatūroje nagrinėjamas modelis, kuriame išskiriami 3 vidaus kontrolės sistemos elementai: kontrolės aplinka, apskaitos sistema ir kontrolės procedūros. Sparčiai besikeičiant konkurencinei aplinkai įmonė maksimaliai greitai privalo prisitaikyti prie pakitusių sąlygų. Todėl jai reikia tobulinti ir keisti vidaus kontrolės sistemą. Tokia vidaus kontrolės sistema turi būti sudaryta iš penkių elementų: kontrolės aplinkos, rizikos įvertinimo, kontrolės veiksmų, informacijos ir ryšių bei monitoringo.Reikšminiai žodžiai: įmonės vidaus kontrolė; Vidaus auditas; Internal kontrol; Audit.

ENThe article provides an analysis of the consecution and directions of actions of internal control. The internal control system is a process, defined by the actions, performed by the management, intended for ensuring of the business policies and reaching the foreseen goals of the enterprise. A good internal control system of an enterprise is among the main guarantees of efficient activities of the enterprise. Upon the reinstatement of independence in Lithuania, most enterprise managers considered the internal control a relic of the socialist society and did not dedicate special attention to it therefore the property of most state enterprises was wasted. The consecution of the internal control activities: 1) setting the standards; 2) comparison of the planned and actual data; 3) making the decision. The aim of the enterprise must be the creation of a control system, able to assist to reveal and eliminate errors on time and increase the efficiency of activities. The state of internal control is important both for the enterprise itself and for the auditors, who need to see the internal control system of the enterprise in order to be able to appropriately plan the audit and collect the evidence. The literature most frequently examines the model, in which three elements of the internal control system are distinguished: the environment of control, the accounting system and the control procedures. With the rapid changes of the competitive environment, an enterprise must be able to adapt to the changing conditions with the maximum speed therefore it needs to develop and change the internal control system, which must include five elements: the environment of control, risk evaluation, control actions, information and communication and monitoring.

ISSN:
1392-4834
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4216
Updated:
2013-04-28 16:02:24
Metrics:
Views: 15
Export: