XV a. pabaigos - XVI a. pirmos pusės mūšiai nežinomo voluiniečio gyvenime

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XV a. pabaigos - XVI a. pirmos pusės mūšiai nežinomo voluiniečio gyvenime
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2012, 2011/2, p. 131-140
Keywords:
LT
Karybos istorija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Luckas; Lucko apylinkių bajorai; Rusėnų kalba; Sanguškos; Voluinė; XV-XVI a. mūšių sąrašas.
EN
History of soldiership; List of battles of XV-XVI; Lutsk; Noblemans of Luck region; Ruthenian; Sangushka; The Grand Duchy of Lithuania; Volhynia.
Summary / Abstract:

LTPublikuojamas dokumentas – XVI a. pirmosios pusės nežinomo Voluinės bajoro kreipimasis į Lietuvos didįjį kunigaikštį, kuriame išvardijami rašiusiojo dokumentą tėvo ir jo paties išgyventi laimėti ir pralaimėti mūšiai, apimantys laikotarpį maždaug nuo 1485 iki 1527 m. Dokumentas saugojamas Lenkijos valstybinio archyvo Vavelio skyriuje, kunigaikščių Sanguškų archyve. Apie teksto autorių galima pasakyti, kad jis kilo iš Voluinės, greičiausiai nuo Lucko. Tačiau tiksli autorystė lieka nežinoma ir keliamos dvi versijos. Pirmoji – dokumentas tiesiogiai nesusijęs su kunigaikščiais Sanguškomis ir į archyvą pateko su kokių nors kitų giminių valdų dokumentais, pavyzdžiui, Ostrogiškių, Zaslavskių. Antroji –kai kurie dokumente esantys vėlesni įrašai leidžia jį priskirti kunigaikščiams Sanguškoms – Vladimiro seniūnui Andriui Aleksandrovičiui Sanguškai (mirusiam 1534 m.) arba 1542 m. Lucko seniūnu tapusiam Andriui Michailovičiui Sanguškai. Dokumentas surašytas rusėnų kalba popieriuje, raštas neskubus, vandenženklis – Bazelis. Remiantis išvardintais įvykiais, rašysena ir vandenženkliu dokumentas datuojamas 1534 m. arba kiek vėliau. Visgi lieka neaišku ar turimas dokumentas yra originalas ar vėliau padarytas nuorašas. Viena vertus, publikuojamas unikalus dokumentas, kuris atskleidžia, kiek galėjos siekti XV a. pabaigos – XVI a. pirmoje pusėje gyvenusio bajoro arba didiko istorinė atmintis. Kita vertus, dauguma dokumente minimų įvykių yra žinomi ir išvardinti chronologine tvarka.

ENThe published document is unknown nobleman's from Volhynia appeal to the Grand Duke of Lithuania of the first part of the XVIth century, which lists won and lost battles experienced by the document's author's father and himself, covering the period approximately from 1485 to 1527. The document is kept in the Wawel department of Polish state archives, in the dukes' Sanguszko archive. The author of the document originated from Volhynia, most likely from Lutsk. However, precise authorship is unknown and there are two versions. The first version is that the document is not directly related to the dukes Sanguszko and got into the archives together with the documents of other families' holdings, for example, Ostrogski, Zasławski. The second version is that some newer entries of the document allows to assign it to the dukes Sanguszko: elder of Vladimir, Andrzej Aleksandrowicz Sanguszko (died in 1534) or Andrzej Michałowicz Sanguszko who became elder of Lutsk in 1542. The document was drawn up in in Ruthenian language on paper, handwriting is not rushed, watermark - Basel. Based on the listed events, handwriting and watermark, the document is dated 1534 or thereabouts. However, it remains unclear whether the present document is an original or a copy made later. On the one hand, a unique document is published, which reveals how long was the historical memory possessed by a nobleman who lived in the end of the XVth century - the first part of the XVIth century. On the other hand, most of the events mentioned in the document are known and listed in chronological order.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42156
Updated:
2022-01-17 13:20:09
Metrics:
Views: 12    Downloads: 10
Export: