Senaties institutas baudžiamojoje justicijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senaties institutas baudžiamojoje justicijoje
Publication Data:
Vilnius : Teisės institutas, 2012
Pages:
176 p.
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — 1. Senaties instituto pateisinimas ir paskirtis baudžiamojoje justicijoje. Nubaudimo netikslingumas dėl kaltininko asmenybės pasikeitimo. Nubaudimo netikslingumas dėl asmeninio ryšio tarp kaltininko ir jo padarytos nusikalstamos veikos nunykimo. Nubaudimo netikslingumas dėl nusikalstamos veikos aktualumo visuomenei nunykimo. Nubaudimo netikslingumas atpildo teorijos ir humanizmo principo požiūriu. Senaties terminai kaip teisėsaugos pareigūnų procesinį aktyvumą skatinanti priemonė ir kaip priemonė, užtikrinanti asmens teisę į greitą procesą. Baudžiamojo persekiojimo netikslingumas teisėsaugos darbo organizavimo požiūriu. Baudžiamojo persekiojimo ir nubaudimo netikslingumas sąžiningo proceso principo požiūriu — 2. Senaties instituto baudžiamojoje justicijoje teisinė prigimtis — 3. Senaties instituto samprata ir jo taikymo principai tarptautinėje bei Europos Sąjungos teisėje. Senaties taikymas principo nullum crimen, nullum poena sine lege kontekste. Senaties taikymas principo non bis in idem kontekste. Senaties teisinės pasekmės nekaltumo prezumpcijos kontekste. Tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos dėl senaties trukmės — 4. Senaties instituto teisinio reguliavimo ypatumai nacionaliniuose įstatymuose. Senaties instituto teisinio reguliavimo modeliai. Senaties terminus stabdančios aplinkybės. Senaties terminų trukmės skirtinguose senaties reguliavimo modeliuose palyginimas ir optimalių senaties terminų orientyrai — 5. Senaties taikymo teisinės pasekmės. Senaties taikymo teisinės pasekmės pagal Lietuvoje galiojantį teisinį reguliavimą. Senaties taikymo teisinės pasekmės pagal siūlomą naują senaties instituto reguliavimą — Išvados ir pasiūlymai — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis; Baudžiamoji teisė; Lietuva; Lyginamasis tyrimas; Nekaltumo prezumpcija; Nubaudimo teorija; Senatis
EN
Comparative research; Criminal law; Lithuania; Presumpsion of innocense; Punishment theory; Statute of limitation; Term of limitations
ISBN:
9789986704102
Subject Area:
Related Publications:
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso galiojimo dešimtmetis : pamąstymai apie nepasiteisinusius lūkesčius, esamą būkle ir tolesne raidą / Oleg Fedosiuk. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. 2014. P. 27-42.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42146
Updated:
2017-07-16 11:40:12
Metrics:
Views: 16    Downloads: 7
Export: