Nežinomo Žemaičių vyskupijos kunigo pamokslas (šv. Kazimiero iškilmei, XIX a. II p.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežinomo Žemaičių vyskupijos kunigo pamokslas (šv. Kazimiero iškilmei, XIX a. II p.)
Alternative Title:
Sermon of an unidentified priest from the Diocese of Žemaitija (for the Feast of St Casimir. Second half of the 19th century.)
Editors:
Subačius, Paulius Vaidotas, komentarai [cwt]
In the Book:
Keywords:
LT
Pamokslai.
EN
19th c.; Homily; St. Casimir.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami nežinomo Žemaičių vyskupijos kunigo pamokslas ir Seinų vyskupijos kunigo Juozapo Šipausko pamokslas, skirti Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero iškilmei (kovo 4 d.). Jie gretinami su Antano Baranausko poetinio dialogo „Pasikalbėjimas Giesminyko su Lietuva“ idėjiniu turiniu ir aiškinamasi, kaip XIX a. tapusios ypač jautrios laisvės, turto, mokslo temos įrašomos į pasaulio, istorijos, žmogaus katalikiškojo suvokimo paradigmą. Pabrėžiama, kad karališkumo ir nuolankumo, laisvės ir paklusnumo Dievui, turto ir nusižeminimo, žemiško mokslo ir Dievo išminties sugretinimai buvo labai aktualūs XIX a. žmogui, nors pamokslų struktūros ir argumentacijos tradicija, matyt, siekia XVII–XVIII a. Skelbiamas nežinomo Žemaičių vyskupijos kunigo pamokslas (Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas, b. 654), skirtas Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero iškilmei (kovo 4 d.), ir tekstologiniai komentarai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pamokslai; St. Casimir; Homily; 19th c.

ENThe article discusses the sermon of an unidentified priest from the Diocese of Žemaitija and a sermon of a priest from the Diocese of Seinai, Fr Juozapas Šipauskas, for the Feast of St Casimir, Patron of Lithuania (4 March). These are compared to the ideational content of the poetic dialogue of Antanas Baranauskas, “A hymn-singers dialogue with Lithuania”. The article explains how the subjects of freedom, property and science, which had become particularly sensitive topics in the 19th century, are written into the Catholic comprehensional paradigm of the world, history, humanity. It is stressed that comparisons of princeliness and humility, freedom and obedience to God, wealth and humbleness, earthly knowledge and Divine Providence were very topical to people of the 19th century, even though there is a tradition of this type of sermon’s structure and argumentation dating back to the 17th and 18th centuries. The article publishes the text of the sermon of an unidentified priest from the Diocese of Žemaitija for 4 March, the Feast of St Casimir, Patron of Lithuania (Archive of the Archdiocese of Kaunas, b. 654) with textological commentary.

ISBN:
9955415525
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4210
Updated:
2020-03-05 17:27:43
Metrics:
Views: 22
Export: