Lietuvos akademinių bibliotekų reputacijos formavimas ir valdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos akademinių bibliotekų reputacijos formavimas ir valdymas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2011.
Pages:
373 p
Notes:
Disert. rengta 2007-2011 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Įvaizdis; Reputacija; Komunikacija; Interesų grupės; Akademinės bibliotekos.
EN
Image; Reputation; Communication; Stakeholders; Academic libraries.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Reputation formation and management for Lithuanian academic libraries Vilnius, 2011 51 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas yra akademinių bibliotekų reputacija. Disertacinio tyrimo tikslas - išanalizavus reputacijos dedamąsias, aktualias akademinių bibliotekų komunikacinėje veikloje, sudaryti akademinių bibliotekų reputacijos formavimo ir valdymo modelį, išnagrinėti jo taikymo perspektyvas Lietuvos akademinėse bibliotekose. Disertacijos mokslinė problema yra įgyvendinta trijose dalyse. Pirmoje dalyje „Akademinių bibliotekų komunikacija su interesų grupėmis“ yra nagrinėjamos pasikeitusios akademinių bibliotekų funkcijos, bibliotekų poreikis pažinti savo interesų grupes siekiant efektyviai veikti ir kurti pasitikėjimą. Antroje disertacijos dalyje „Reputacijos formavimas ir valdymas: pagrindiniai proceso etapai“ yra analizuojama reputacijos sąvoka ir jos elementai, pristatomos tapatybės ir įvaizdžio, kaip pagrindinių reputacijos formavimo elementų, sąvokos ir jų santykis su reputacija, nagrinėjami esminiai reputacijos matavimo įrankiai, pateikiami dviejų empirinių tyrimų, skirtų išnagrinėti akademinių bibliotekų reputacijos formavimui, rezultatai bei sudaromas akademinių bibliotekų reputacijos formavimo ir valdymo modelis. Trečioje disertacijos dalyje „Akademinių bibliotekų reputacijos valdymo galimybių analizė“ yra nagrinėjamas trečiasis empirinis tyrimas, pateikiami tyrimo rezultatai, akademinių bibliotekų reputacijos formavimo ir valdymo teorinio modelio taikymo Lietuvos akademinėse bibliotekose galimybės. Disertacijos pabaigoje pateikiamos darbo išvados, naudotos literatūros sąrašas ir priedai.

ENThe object of the research is reputation of academic libraries. The aim of the dissertation research is to form the model of reputation formation and management for academic libraries and to specify further development of reputation formation for Lithuanian academic libraries in regard to peculiarities of communication activities of academic libraries, reputation elements and their interrelations, reputation formation and development processes, etc. Dissertation consists of three parts. The first chapter of dissertation “Corporate Communication of Academic Libraries with Stakeholders” analyzes and presents the changed functions of academic libraries, the need of libraries to know their stakeholders, seeking to act efficiently and to form confidence by communication activities. The second chapter of dissertation “Reputation Formation and Management: Main Stages of the Process” analyzes the concept of reputation and its elements, presents the concepts of identity and image as of the main elements forming the reputation and their relationship, examines the essential tools for measurement of reputation, provides the results of two empirical researches of academic libraries reputation formation. The model of reputation formation and management for academic libraries is discussed in this chapter. The third chapter of dissertation “Analysis of Reputation Management Possibilities of Academic Libraries” analyzes the third empirical research of peculiarities of reputation in academic libraries, as well as the possibilities of application of model of reputation formation and management for academic libraries in Lithuanian academic libraries. Conclusions, references and appendices are presented at the end of dissertation.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42093
Updated:
2022-02-07 20:08:50
Metrics:
Views: 1
Export: