Šalies įvaizdžio raiška aukštojo mokslo kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalies įvaizdžio raiška aukštojo mokslo kontekste: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2011.
Pages:
249 p
Notes:
Disert. rengta 2007-2011 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Šalies įvaizdis; Aukštojo mokslo įvaizdis; Požiūrio teorija.
EN
Country image; Higher education image; Attitude theory.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Country image manifestation in higher education context Vilnius : [Vilnius University], 2011 51 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje yra sprendžiami trys probleminiai klausimai, apimantys šalies įvaizdžio sudėtį, aukštojo mokslo įvaizdžio sudėtį ir šalies įvaizdžio įtaką aukštojo mokslo įvaizdžiui. Mokslinio darbo tikslas – parengti šalies įvaizdžio raiškos aukštojo mokslo kontekste struktūrinį modelį ir jį empiriškai patikrinti Lietuvos sąlygomis. Iš požiūrio teorijos perspektyvos atlikta šalies įvaizdžio bei aukštojo mokslo įvaizdžio koncepcijų ir struktūros teorinė analizė įgalinusi išskirti atskiro įvaizdžio komponentus ir juos apibūdinančias dimensijas. Po to, darant prielaidą, kad šalies įvaizdis aukštojo mokslo kontekste susiformuoja šalies įvaizdžio ir aukštojo mokslo įvaizdžio ryšių bei ryšių tarp šių įvaizdžių atskirų komponentų procese, kuriame kartu išaiškėja ir konatyviniai aspektai, sudarytas originalus hipotetinis šalies įvaizdžio raiškos aukštojo mokslo kontekste struktūrinis modelis, kurio kintamųjų dydis ir varijavimas apribojamas esminių, probleminius klausimus apimančių konstruktų operacionalizavimo, juos sudarančių dimensijų identifikavimo rezultatais. Taip yra užbaigiamas pirmasis modelio formavimo etapas, tačiau šis modelis atspindi tik teorinės dalies analizės rezultatus ir reikalauja empirinių studijų, leidžiančių jį toliau formuoti. Antrajame modelio formavimo etape kokybinio tyrimo radinių pagrindu patikslintas hipotetinis šalies įvaizdžio raiškos aukštojo mokslo kontekste struktūrinis modelis. Trečiasis modelio formavimo etapas yra rezultatas kiekybinio tyrimo, kurio metu nustatomi statistiniai ryšiai tarp šalies įvaizdžio raiškos aukštojo mokslo kontekste modelio komponentų.Šalies įvaizdžio raiškos aukštojo mokslo kontekste struktūrinis modelis gali būti laikomas kompleksine šalies įvaizdžio raiškos aukštojo mokslo kontekste įvertinimo priemone, suteikiančia galimybes įvertinti bet kurios šalies įvaizdį, išskirti stipriąsias puses bei kryptingai vystyti šalies įvaizdžio kūrimo strategijas aukštojo mokslo kontekste.

ENThe dissertation raises three problem questions: what is a content of country image?; what is a content of higher education image?; what is an influence of country image on higher education image? Aim of research: to build the structural model of country image manifestation in higher education context and empirically verify it for Lithuania. The theory analysis of concepts and structure of country image and higher education image was conducted using the attitude theory approach which enabled to define certain components and dimensions of image. After theory analysis original hypothetical structural model of country image manifestation in higher education context was constructed. In this way the first stage of model construction is finalized, though such model reflects only the results of theoretical analysis and still needs empirical research for further adjustments. In the second stage of model construction the hypothetical structural model of country image manifestation in higher education context is adjusted. Quantitative study, resulting in statistical associations between the structural model components of country image manifestation in higher education context is the third stage of model construction. The structural model of country image manifestation in higher education context which identifies the essential components of country image in higher education context together with its dimensions and interrelationships can be considered as a complex means of measurement of country image manifestation in higher education context that provides an opportunity to evaluate the country image regardless of the country, to identify the strengths and consistently develop the strategies of country image designing in higher education context.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42090
Updated:
2022-02-07 20:08:28
Metrics:
Views: 7
Export: