Nuotakynų tinklų plėtros poreikio nustatymas Kauno mikrorajonuose, naudojant GIS

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuotakynų tinklų plėtros poreikio nustatymas Kauno mikrorajonuose, naudojant GIS
Keywords:
LT
Aplinkos tarša; ArcGIS 10; Atsipirkimas; ES projektai; Kauno mikrorajonai; Nuotakynų tinklų; Nuotakynų tinklų atsipirkimas; Nuotekų tinklų plėtra; Nuotekų tinklų plėtra,; Tarša.
EN
ArcGIS 10; Drainage network project pay off; ES projects; EU Projects; Environmental pollution; Kaunas districts; Pollution; Sewerage networks; Sewerage networks ROI; Sewerage networks development; Wastewater network development.
Summary / Abstract:

LTUAB „Kauno vandenys“ paskirtis – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams, surinkti bei valyti nuotekas. Tyrimo tikslas – nuotakyno tinklų plėtros poreikio nustatymas Narsiečių, Birutės, ir Julijanavos mikrorajonuose, naudojant geografines informacines sistemas. Straipsnyje nagrinėjama: aplinkos tarša iš namų ūkių, abonementų skaičiaus nustatymas ir skaičiuojamas nuotakynų atsipirkimas. Gyventojai nuotekas iš vietinės kanalizacijos šulinių išveža samdydami įmonę, tie kurie pagaili pinigų, išleidžia tiesiog į gatvę ar į šalia esančią žalią veją ar nuveda į šlaitus ar vandens telkinius, taip teršdami aplinką ir gruntinius vandenis. Nagrinėjamuose mikrorajonuose gyvena 8136 asmenys ir šis skaičius didės, nes pakeitus žemės paskirtį į mažaaukščių namų statybą, suaktyvėjo mikrorajonų apgyvendinimas. [Iš leidinio]

ENFunction of JSC "Kauno vandenys" – to supply good quality water to users, collect and treat waste water reliably and cost-efficiently. Objective of the study – the demand of sewerage networks development in Narsiečiai, Birutė and Julijanava districts, using geographic information systems. The paper examines: environmental pollution from households, number of subscribers and return of investment. Residents removes the sewage from local drains while hiring the company, others who feel sorry for the money, just put sewage on the street, adjanced green lawn or guides it to slopes and watercourses, this way polluting the environment and groundwater. 8136 residents live in those districts (data of 2010 december 31th) and this number will increase because accomodating increased as land purpose was changed to low-rise building land. Districts in question spans 47.91 kilometers of wastewater networks, 7.38 kilometers of pressurized wastewater networks and has 13 pumping stations. Calculations of return of investment revealed that the project will pay off in 32 years, but one can expect that, in the growth of JSC "Kauno vandenys" monthly revenue (fees will increase for waste water, population will grow), this investment project will pay off much more quickly. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42088
Updated:
2019-02-23 18:39:39
Metrics:
Views: 12
Export: