LSSR KGB veiklos ideologiniai ir politiniai aspektai 1954-1990 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LSSR KGB veiklos ideologiniai ir politiniai aspektai 1954-1990 m: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2011.
Pages:
181 p
Notes:
Disert. rengta 2007-2011 m. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
KGB; LKP; Rrepresijos; Ideologija; Kontrolė.
EN
KGB,; LCP; Ideology; Repressions; Control.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Ideological and political aspects of the Lithuanian SSR KGB activities in 1954-1990 Vilnius : [Vilnius University], 2011 46 p
Summary / Abstract:

LTLSSR KGB veiklos ištakų ir santykių su politine valdžia analizė ne tik leidžia geriau perprasti šią struktūrą, bet ir prisideda prie totalitarinės sovietinės valdymo sistemos bei politikos Lietuvoje pažinimo. Taip pat būtina parodyti, kad KGB nebuvo tokia slaptoji tarnyba, kaip analogiškos Vakarų valstybių slaptosios tarnybos, vykdančios žvalgybos, kontržvalgybos funkcijas. Jos veikla bei metodai skyrėsi nuo kitų slaptųjų tarnybų, kas irgi buvo nulemta sovietinės sistemos ir komunistų partijos uždavinių. Disertacijos santraukoje pristatoma komunistinės ideologijos ir komunistų partijos įtaką LSSR KGB veiklai, atskleidžiant jos santykius su LSSR MT, LSSR AT, tarybine armija, kas leistų spręsti, kokią įtaką LSSR KGB darė šalies vidaus politiniams procesams. Taip pat darbe įvardijamos sovietinio saugumo veiklos sritis ir metodus, kurie atspindėtų jos veiklos ideologinius ir politinius aspektus. Disertacija susideda iš trijų dalių. Pirmoji dalis bendrais bruožai apibūdina KGB raidos tendencijas, akcentuojant pokyčius, įvykusius po 1954 m. Antroje dalyje pristatomi LSSR KGB politiniai aspektai, kurie atsiskleidžia per LSSR KGB santykius su LKP CK, LSSR Ministrų Taryba ir Aukščiausiąja taryba bei tarybine armija. Trečioje dalyje apibūdinama kaip komunistinė ideologija, vidaus ir tarptautiniai įvykiai, procesai įtakojo KGB veiklą ir jos pokyčius. Taip pat įvardijamos KGB persekiojamos visuomenės grupės bei priežastis, kas nulėmė KGB išskirtinį dėmesį joms. Apibūdinami KGB veiklos metodai kaip represinės priemonės, profilaktikos, kompromitavimo, propagandos, dezinformacijos metodų taikymas prieš pasipriešinimo dalyvius, bei KGB vaidmuo ideologinės kontrolės ir cenzūros sistemos.

ENThe analysis of the origins of the Lithuanian SSR KGB activity and relations with political government helps to understand this institution and does not only bring better understanding of this structure but also contributes to the knowledge of the Soviet totalitarian regime and policy in Lithuania. It is also important to show that KGB was not a secret service of the type analogous to secret services in the West, which pursued intelligence and counter-intelligence functions. Functions of soviet secret service were different from others secret services and this was also determined by specific of soviet system and aims of communist party. The main aim of the dissertation to prove that the Lithuanian SSR KGB was an institution primarily engaged in ideological and political rather than solely repressive tasks. It is also analyses impact of communist ideology and communist party on the KGB activities, by displaying its relations with the Communist party, Council of Ministers of the Lithuanian SSR, the Supreme Council of the Lithuanian SSR and the Soviet army which would lead to the conclusion on the influence of the Lithuanian SSR KGB to domestic political processes. The dissertation also attempts to enumerate and describe the fields of activity and methods of the Soviet security service that would reflect the ideological and political aspects of its activities.Dissertation is consisting of three parts. In a first part the main tendencies and changes in KGB activities after 1954 is reflected. In the second part political aspects of KGB activities are presented, that are revealed through analysis of relationship of KGB with Lithuanian communist party, Soviet Supreme, Ministry Council. In the third part is analysed how communist ideology, inner and international events influenced KGB activity and it’s changes. Also society groups that were mostly persecuted by KGB are named and analysed reasons of such exceptions. KGB methods such as repressions, prophylaxis, discredit, propaganda, and disinformation were used against anti-Soviet resistance are presented and the role of KGB in ideological censorship and control is evaluated.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42064
Updated:
2022-02-29 19:26:02
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: