New media usage and privacy policies of newspaper websites of the Baltic States

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
New media usage and privacy policies of newspaper websites of the Baltic States
Alternative Title:
Naujų žiniasklaidos priemonių panaudojimas Baltijos valstybių laikraščių tinklalapiuose ir jų privatumo politika
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2012, t. 7(1), p. 27-45
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Facebook; Facebook, Twitter, privatumas, Estija, Latvija, Lietuva, laikraščiai; Laikraščiai; Latvija (Latvia); Privatumas; Twitter.
EN
Facebook; Facebook, Twitter, privacy, Estonia, Latvia, Lithuania, newspapers; Latvia; Lithuania; Newspapers; Privacy; Twitter.
Summary / Abstract:

LTSudijoje nagrinėjama, kaip naujos žiniasklaidos priemonės ir privatumo politikos nuostatos prasiskverbė į Baltijos valstybių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) dvylikos pagrindinių laikraščių tinklalapius. Naujos žiniasklaidos priemonės reiškia tokias naujas kompiuterinių komunikacijų technologijas kaip socialiniai tinklai, mobiliosios prietaikos, tinklaraščiai, RSS sąsajos ir forumai. Įmonių vadovybė gali naudoti naujas žiniasklaidos priemones kaip įrankį siekdama pritraukti naujų klientų, padidinti organizacinį sąmoningumą ir palaikyti ryšius su esamais klientais, pardavėjais ir darbuotojais. Tyrimo rezultatai rodo, kad dvylikos pagrindinių Latvijos laikraščių tinklalapiai dažniausiai naudojasi Facebook ir Twitter, tuo tarpu Estijos laikraščių tinklalapiai labiausiai iš trijų valstybių yra linkę naudotis RSS sąsajomis ir forumais. Lietuvos laikraščiai internete yra populiariausi tarp mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų. Forumai ir RSS sąsajos yra laikraščių tinklalapiuose labiausiai paplitusios naujos žiniasklaidos priemonės. Laikraščių tinklalapiai neretai privalo derinti privatumą su žodžio laisve, atlikti skaitytojų tyrimus ir parduoti savo skaitytojus kitiems. Deja, su naujomis žiniasklaidos priemonėmis susijusi privatumo politika skirtinguose laikraščių tinklalapiuose dažnai yra nenuosekli. Populiariausi tinklalapiai paprastai taiko didžiausią skaitytojų pateiktų asmens duomenų apsaugą nuo perdavimo tretiesiems asmenims. Estijos laikraščių tinklalapiai pasižymi didžiausiu privatumo apsaugos priemonių skaičiumi,skaičiumi, įskaitant skaitytojų pokalbių apribojimus, teisę redaguoti skaitytojų pateiktą turinį [ir pan.]. [Iš leidinio]

ENThis study examines how new media and privacy policies have penetrated the top twelve online newspaper websites in the Baltic States (Estonia, Latvia, and Lithuania). New media involves new computer communication techniques such as social networks, mobile applications, blogs, Really Simple Syndication feeds, and forums. New media can be used by management as a tool to attract new customers, develop a higher awareness of the organization, and stay engaged with customers, marketers, and employees. Results show that the top twelve Latvian newspaper websites make most use of Facebook and Twitter, whereas Estonian newspaper websites tend to use Really Simple Syndication feeds and forums the most among the three countries. Lithuanian newspaper websites have the edge among mobile phone users. Forums and Really Simple Syndication feeds are the most commonly used new media applications among the newspaper sites. Newspaper websites must often balance privacy with freedom of speech, research the readership, and market readers to others. Unfortunately, privacy policies related to new media tend to be inconsistent across newspaper sites. The sites that are more popular on the Internet tend to have the largest protection against transferring reader-provided personal data to third parties. Estonian newspaper websites tend to have the largest number of privacy protections including limits to reader speech, right to edit reader-provided content,disclaimer of responsibility of reader-provided content, policies associated with privacy of personal information protected, and a statement announcing infringements of rules incur legal liability for anyone submitting inappropriate content to the newspaper. [From the publication]

ISSN:
1822-9530
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42062
Updated:
2016-06-29 15:43:10
Metrics:
Views: 3
Export: