Visuomenės informvimo priemonių įtaka gimnazijų įvaizdžiui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės informvimo priemonių įtaka gimnazijų įvaizdžiui
Alternative Title:
Influence of public information means for a gymnasiums' image
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2006, Nr. 2 (8), p. 5-13
Keywords:
LT
Šiaulių miesto gimnazijos; įvaizdžio kūrimas; visuomenės informavimo priemonių naudojimas.
EN
Šiauliai city gimnasiums; image creation; usage of public information means.
Summary / Abstract:

LTTeigiamo švietimo organizacijos įvaizdžio formavimas tampa vis svarbesne sėkmingo švietimo organizacijos gyvavimo sąlyga. Tyrimo tikslas - nustatyti, kokią įtaką turi visuomenės informavimo priemonės Šiaulių miesto gimnazijų įvaizdžio kūrimui ir valdymui. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, anketinė apklausa ir statistinė analizė. Daugiau nei 70% tėvų nepasitiki žiniasklaida renkantis gimnaziją. Gimnazijos menkai bendradarbiauja su žiniasklaida, todėl tėvai neranda visuomenės informavimo priemonėse daugiau teigiamos informacijos ir iš pačios gimnazijos. Gimnazijai siekiant viešaisiais ryšiais kelti savo įvaizdį ir konkuruoti su kitomis bendrojo lavinimo mokyklomis dėl kompetentingų pedagogų, mokinių skaičiaus, įtakos valdžios sprendimams, investuotojų ir t.t., reikia pažinti svarbias gimnazijai auditorijas. Per tyrimą išaiškėjo, kad gimnazijų pedagogai kaip svarbiausias gimnazijai auditorijas įvardija mokinių, tėvų, visuomenės, mokytojų auditorijas, daug dėmesio skiriama ir savivaldybės bei žiniasklaidos auditorijoms. Įvaizdžio kūrimas ir valdymas yra sudėtingas ir labai reikalingas organizacijai procesas. Įvaizdžio valdymui didelę reikšmę turi visuomenės informavimo priemonės. Pasinaudodamos jų pagalba gimnazijos gali išvengti nuostolingų skandalų padarinių, pateikti platesnę informaciją visuomenei, pasiekti didelę dalį, o gal ir visas svarbias auditorijas ir paveikti visuomenės nuomonę. Gimnazija visuomenės informavimo priemonėmis kuriamu įvaizdžiu gali lengviau siekti savo strateginių tikslų, į kuriuos įeina ir svarbiausias tikslas - suteikti kuo palankesnes sąlygas vaikams siekti kuo geresnio išsimokslinimo.

ENThe paper analyses the question how public information means (television, press, the Internet, radio) influence gymnasiums' image creation and management. In order to analyze this question scientific and publistic articles have been analyzed, statistical data, laws of the Republic of Lithuania have been used, and a research was carried out in Šiauliai city gymnasiums. In the research it has been identified that public information means are widely used not only by companies but also by people in their free-time, at work, searching for information and for recreation. Public information means take an important place in people's lives. In accordance with this a gymnasium can influence people's decisions important for them and also create and manage the image and simultaneously institutions to seek implement the aims of general education. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Ryšiai su visuomene / Renata Matkevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Mokyklų tobulinimo programos B komponentas. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2005. 95 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4202
Updated:
2018-12-17 11:45:39
Metrics:
Views: 57    Downloads: 2
Export: