Lietuvos pradinių klasių mokinių aktyvinimo raiška ugdant rašytinę kalbą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos pradinių klasių mokinių aktyvinimo raiška ugdant rašytinę kalbą
Alternative Title:
Expression of activation of Lithuanian primary school pupils in the conception of written language training
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 17, p. 73-78
Keywords:
LT
Aktyvinimas; Pradinės mokyklos mokiniai; Rašytinė kalba; Ugdymas.
EN
Activation; Education; Primary school pupils; The written language; Training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos pradinių klasių mokinių aktyvinimo raiška ugdant rašytinę kalbą. Tai lemia svarbi šiuolaikinio pasaulio, kuriame ugdymas ir saviugda tampa ypatingos reikšmės veiksniu, o kalbinis aktyvumas virsta sudėtinga veikla, problema. Aktyvinimas - tai nuolatinis mokinių psichinės ir praktinės veiklos motyvacijos intensyvinimas, praktinis aktyvumo principo įgyvendinimas. Aktyvinimas susijęs su mokinių kritinio mąstymo, savarankiškumo, kūrybingumo ugdymu, kuris būtinas reformuojant Lietuvos mokyklą ir įtvirtinant visuomenės mokymo(si), ugdymo(si) per visą gyvenimą idėjas, sprendžiant kalbos ugdymo tikslų ir turinio kaitos, bendruosius ir specifinius kalbos ugdymo uždavinius. Mokinių aktyvinimo raiška, ugdant jų rašytinę kalbą pradinėse klasėse, Lietuvos mokykloje turi tradicijas, kurios atsiskleidžia per Nepriklausomos Lietuvos (1918-1940) mokyklos patirtį. [Iš leidinio]

ENIn the article, the author analyses the expression of activation of Lithuanian primary school pupils in the conception of written language training. This is decided by the problem of the modern world where education and self-education is becoming the factor of exceptional value, and language activity becomes complicated. Activation is connected with training of critical thinking, self-dependence and creativity which is indispensable for reformation of Lithuanian school and the consolidation of the ideas of life-long teaching and learning, education and self-education of the society in solution the tasks of language training aims and content changes as well as general and specific language training tasks. The expression of activation of learners in training the written language in primary classes of Lithuanian school has it's traditions which become clear in the experience of the school of Independent Lithuania (1918-1940). [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Kritinio mąstymo ugdymas / Ona Visockienė ; Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2002. 209 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42000
Updated:
2019-02-23 17:38:44
Metrics:
Views: 24    Downloads: 12
Export: