Economic and educational correlates of TIMSS results

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Economic and educational correlates of TIMSS results
Authors:
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2006, Nr. 1 (7), p. 83-89
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education; Kompetencijos / Competencies; Mokiniai /School students.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo sistemos efektyvumą užtikrina įvairūs šios srities tyrimai. Šiame straipsnyje kalbama apie tarptautinį lyginamąjį matematikos ir gamtos mokslų tyrimą (TIMSS), analizuojami Lietuvos rezultatai, kurie yra lyginami su tarptautiniu vidurkiu. Tyrimo duomenys yra paimti iš 2003 metų TIMSS ataskaitos. Buvo tiriamos 4 ir 8 klasių moksleivių matematikos ir gamtos mokslų žinios, gebėjimai bei nuostatos. Nustatyta, kad mokinių pasiekimai labai priklauso nuo šalies ekonominio išsivystymo, mokytojo kvalifikacijos, tėvų išsilavinimo bei mokinių saugumo. Lietuvos moksleivių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai 2003 m. Geresni lyginant su tarptautiniu vidurkiu. Lietuvos mokinių pasiekimų rezultatų analizė padeda sėkmingai plėtoti švietimo sistemą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Švietimas; Tyrimai; Gamtos mokslai; Moksleiviai; Žinios; Gebėjimai; Nuostatos.

ENEffectiveness of the education system is ensured by various related research. The article discusses the Trends In international Mathematics and Science Study (TIMSS), analyses Lithuania’s results which are compared with the international medium. Research information is derived from the 2003 TIMSS report. Mathematics and science knowledge, competencies and opinion of pupils of the 4th – 8th forms were analysed. It was established that pupils’ achievements very much depend on the economic development of the country, teacher’s competence, parents’ educational background and pupils’ security. The 2003 mathematics and science achievements of the Lithuanian pupils are better in comparison with the international medium. The analysis of the results of the achievements of the Lithuanian pupils contributes to the successful development of the education system.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4199
Updated:
2018-12-20 23:09:02
Metrics:
Views: 14
Export: