Lietuvos pirmininkavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai dilemos ir pamokos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos pirmininkavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai dilemos ir pamokos
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2012, t. 10, p. 61-87
Keywords:
LT
ESBO; ESBO pirmininkavimas; Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija; Lietuvos nacionaliniai interesai; Lietuvos pirmininkavimas; Pirmininkavimo darbotvarkė; Rezultatai; Vertinimas; Žmogaus teisės.
EN
Chairmanship's agenda; Evaluation; Human rights; Lithuania; Lithuanian national interests; Lithuanian presidency; OSCE; OSCE Chairmanship; Organization for Security and Co-operation in Europe; Results.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti ir įvertinti Lietuvos pirmininkavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) reikšmę, išsikeltus bei pasiektus tikslus ir politinius pirmininkavimo rezultatus Lietuvos nacionaliniams interesams, užsienio bei saugumo politikai. Straipsnyje keliami klausimai, kokiais motyvais vadovaudamosi valstybės siekia pirmininkauti ESBO, kaip formuluoja savo pirmininkavimo darbotvarkes ir kokius tenka prisiimti įpareigojimus ESBO pirmininkaujančioms šalims. Teigiama, kad Lietuvos pirmininkavimo ESBO motyvacija evoliucionavo nuo ryškių nacionalinių interesų gynimo pastangų (politinių tikslų) iki formalių ESBO funkcijų užtikrinimo įsipareigojimų (funkciniai/technokratiniai tikslai). Tyrime konstatuojama, kad nepaisant didelio aktyvumo ir diplomatinių pastangų, galutinis Lietuvos pirmininkavimo rezultatas buvo kiek nuviliantis – tik dalis prioritetiniais uždaviniais laikytų pasiūlymų galiausiai buvo priimti ESBO Ministrų Taryboje. [Iš leidinio]

ENThe paper aims to discuss and evaluate the significance of Lithuania’s chairmanship of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), defined and achieved goals and political chairmanship results with regard to the national interests, foreign and security policies of Lithuania. The paper inquires about the motives of states regarding chairmanship of OSCE, how they formulate their chairmanship agendas and what commitments the countries presiding over OSCE must undertake. Lithuania’s motivation with regard to chairmanship of OSCE is said to have evolved from evident efforts (political goals) of defending national interests to formal commitments of ensuring OSCE functions (functional/technocratic goals). The study states that despite great activeness and diplomatic efforts, the final outcome of Lithuania’s chairmanship was slightly disappointing – only some proposals considered as priority objectives were finally adopted in the OSCE Ministerial Council.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41978
Updated:
2018-12-17 13:19:49
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: