Specyfika i metody nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Wileńskim

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Specyfika i metody nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Wileńskim
Alternative Title:
  • Lenkų kaip užsienio kalbos dėstymo Vilniaus universitete specifika ir metodai
  • Specificity and methods of teaching of the Polish language as foreign at the Vilnius University
Keywords:
LT
Kalbos mokymo metodai; Lenkų kalba kaip užsienio; Sugestopedija.
EN
Methods of teaching; Polish language as foreign; Suggestopedy.
Summary / Abstract:

LTVilniaus polonistikos specifiką lemia tautinė Lietuvos gyventojų sudėtis: kasmet lenkų filologijos studentais tampa tiek lenkų, tiek nelenkų mokyklų abiturientai, todėl tą pačią studijų programą tenka realizuoti skirtingų kalbinių kompetencijų studentų grupėse. Ši situacija kelia metodologinių problemų. Paruošimo lygmenų suvienodinimas vykdomas, visų pirma, kokybiškai intensifikuojant dėstymą: ypatingą svarbą įgyja toks auditorinio darbo organizavimas, kad nelenkų grupės paruošimas pasiektų optimalų lygį per kuo trumpesnį laiką. Praktiškai tai pasiekiama derinant plačiai žinomas tradicinio mokymo technikas su audiovizualiniu metodu bei su radikalesnių, aktyvinančių medžiagos įsisavinimą pasąmonės (pasyviame) lygmenyje, metodikų – sugestopedijos ir relaksopedijos – taikymu. [Iš leidinio]

ENSpecificity of Polish Studies at the Vilnius University is determined by features of national structure of the population of Lithuania: annually graduates of both – so Polish as not Polish schools become students of the Polish Philology, so the same curriculum should be realised in student's groups with the different language competence. Such situation generates the problems of methodical character. Such organization of work with students is very important as it would make possible to realize linguistic preparation of the not Polish group to the optimum level in minimum terms. Practically it is expressed in combination of well-known techniques of the traditional teaching with an audiovisual method, and also – with more radical techniques of suggestopedy which facilitates the mastering of a teaching material at subconscious (passive) level. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41963
Updated:
2019-12-20 12:50:14
Metrics:
Views: 3
Export: