Finansinės apskaitos teorijų dėstymo Lietuvos aukštosiose mokyklose lygis, problemos ir perspektyvos

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėFinansinės apskaitos teorijų dėstymo Lietuvos aukštosiose mokyklose lygis, problemos ir perspektyvos
Kita antraštėLevel, problems and perspectives of teaching of financial accounting theories in Lithuanian higher schools
AutoriaiRudžionienė, Kristina
LeidinyjeApskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos . 2006, Nr. 1, p. 156-161
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTFinansinė apskaita; Apskaitos teorija; Aukštosios mokyklos; Apskaitos dėstymas; Apskaitos politika
ENFinancial accounting; Accounting theories; Lithuanian universities; Accounting policy
Santrauka / Anotacija

LTApskaitos teorija nėra paprastai suvokiami apskaitos pradmenys/pagrindai. Apskaitos teorija turi savo prielaidas, principus, teiginius, egzistuoja savita tyrimo metodologija, kurios pagrindu galima formuluoti tam tikrus teiginius, kurti naujas apskaitos metodikas. Apskaita nuo kitų mokslų skiriasi vienu svarbiu aspektu: iš esmės tai mokslas, kilęs iš praktinės veiklos, tačiau teorija nėra paskutinės svarbos dalykas. Nors nėra visuotinai pripažintos Apskaitos teorijos kaip tokios, egzistuoja daug finansinės apskaitos teorijų, nes vyrauja skirtingi požiūriai į tiriamą objektą, finansinės apskaitos reikšmę ir jos tyrimo sritį. Apskaitos teorijos kartu su kitais veiksniais lemia apskaitos politikos tiek valstybėje, tiek įmonėje formavimą ir jos laikymąsi, kas savo ruožtu tiesiogiai daro įtaką kasdienei apskaitos praktikai. Apskaitos teorijų studijos pateiktų studentams platesnį požiūrį į apskaitą, padėtų suprasti, kodėl nustatytos būtent tokios, o ne kitokios apskaitos taisyklės, kas vyksta visame pasaulyje apskaitos standartizavimo ir harmonizavimo srityse. Lietuvos aukštosiose mokyklose apskaitos teorijos dėstomos nepakankamai, skiriama per mažai dėmesio teorijų atsiradimo prielaidoms, tyrimo metodikai, egzistuojančių paradigmų aptarimui dėl šių priežasčių: trūksta bendros informacijos apie teorijas, labai trūksta literatūros šia tema, nėra vieningo požiūrio, ką laikyti apskaitos teorija. [Iš leidinio]

ENFinancial accounting theory is not simply identified financial accounting basics. Financial accounting theory has its own assumptions, principles, propositions, exists distinctive research methodology, which is the basis for new propositions and creation of new accounting procedures. Financial accounting differs from other sciences because accounting is a human activity, but theory is not the last important thing. Although there is no universally accepted theory of accounting, many theories of financial accounting exist because of different perspectives about the central objective, role and scope of financial accounting. Accounting theories together with other determinants have influence on accounting policy-making both in a country and a company, this directly influence daily accounting practice. Studying of accounting theories should supply a wider approach to accounting, should help to understand why we have accounting rules which we have, main tendencies in the world accounting standardization and harmonisation. Financial accounting theories are teaching not enough in Lithuanian universities, it is paying not enough attention to the assumptions of accounting theories creation, research methodology, existing paradigms analysis because of these reasons: there is not enough information about theories, there is not enough literature about this subject, and there is not unified view what is the accounting theory, view that accounting theory has no relation to accounting practice. Key words: financial accounting, accounting theories, Lithuanian universities, accounting policy. [From the publication]

ISSN2029-1175, 2351-5597
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4196
Atnaujinta2020-07-28 20:26:22
Metrika Peržiūros: 5