Iš lietuvių kalbos žodžių istorijos : 3. Lie. kùrmis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš lietuvių kalbos žodžių istorijos : 3. Lie. kùrmis
Alternative Title:
From the History of Lithuanian Words: 3. LIE. kurmis
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 2, p. 169-186
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Indoeuropiečių kalbos / Indo-European languages; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Slavų kalbos / Slavic languages; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTIki šiol nepastebėta, kad baltų ir germanų kurmio pavadinimai remiasi s. i. k ‘išpilti, išberti, supilti’ paliudyta praide. šaknimi *(s)ker-. Lie. kùrmis, la. kumis vestini iš *'kúrmia- ‘priklausantis kurmiarausiui’ su priklausomybės sufiksu *-ia- ‘supilti, sudėti tam tikra forma’. Nustatyta balt. *krā- priklausomybė leidžia patikslinti rekonstruotą praide. šaknį – *(s)kerh2-. Su šaknimi *krah2-, esančia la. krât ir kt., semantiškai dera lie. kráuti turima šaknis. Ši kildintina iš -u- išplėstos šaknies formos: *krah2- <*krah2+u (metatezė po laringalo sukelto balsio pokyčio). Minėtai baltų, germanų žodžių grupei turbūt priklauso ir sl. *krъtъ <*kru-'ta / kru-'tu. Šaknį *kru- reikėtų laikyti šaknies *kerh2-/ *kreh2 ir kreh2+u variantu *kr-u. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Slavų kalbos; Indoeuropiečių kalbos; Etimologija; Vediniai; Sufiksas; Abliautas; Kirčiavimas.

ENIt was not noticed until now that Aistian and Germanic names of “mole” are based on s. i. k ‘to pour, to pit, to pile’ as verified by the root *(s)ker-. Lie. kùrmis, la. kumis are derived from *'kúrmia- ‘belonging to a molehill’ with a subordination suffix *-ia- ‘pile, make a certain form’. The importance of Aistian *krā- was determined. It allows for the specifying of the reconstructed root – *(s)kerh2-. Being with a root *krah2-, la. krât, etc., it semantically properly fits with the root of lie. kráuti. It is derived from -u- extended root form: *krah2- <*krah2+u (metathesis after vowel change generated by laryngeal). Probably sl. *krъtъ <*kru-'ta / kru-'tu belongs to the above-mentioned Aistian and Germanic word groups. The root *kru- should be regarded as the variant *kr-u of the root *kerh2-/ *kreh2 and kreh2+u.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4194
Updated:
2018-12-20 23:09:02
Metrics:
Views: 31    Downloads: 4
Export: