Profesoriaus emerito habilituoto daktaro Vytauto Karvelio mokslinė pedagoginė veikla

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesoriaus emerito habilituoto daktaro Vytauto Karvelio mokslinė pedagoginė veikla
Editors:
  • Morozova, Gražina, sudarymas [com]
  • Juodraitis, Adolfas, sudarymas [com]
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2006.
Pages:
62 p
Contents:
Pratarmė — Profesorius Vytautas Karvelis — Chronologinė bibliografijos rodyklė — Darbų pagal mokslo sritis rodyklės — Redaguoti ir parengti darbai — Vadovautos daktaro disertacijos — Vadovauti diplomantų, bakalaurantų ir magistrantų darbai — Publikacijos apie Vytautą Karvelį.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pateikiamas profesoriaus emerito Vytauto Karvelio darbų sąvadas. Išsamiai aprašoma profesoriaus biografija: vaikystė, studijų metai Kauno mokytojų seminarijoje ir Vilniaus pedagoginiame institute, kur įgyta logikos, psichologijos ir lietuvių kalbos vidurinės mokyklos mokytojo kvalifikacija, darbas pagalbinėje mokykloje ir tolesnės studijos. V. Karvelis buvo organizuoto specialiųjų pedagogų rengimo pradininkas Lietuvoje, 1994 m. įsteigė Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedrą, jai vadovavo iki 1998 m. Profesoriaus V. Karvelio mokslo veiklos kryptys susijusios su sutrikusio intelekto vaiko psichikos vystymosi ypatumais, neįgalių asmenų socialinių poreikių, neįgaliųjų socializacijos ir adaptacijos tyrimais, šeimų, kuriose yra neįgalių asmenų, taip pat specialiojo ugdymo raidos Lietuvoje tyrinėjimais. Leidinyje pateikiama detali chronologinė bibliografijos rodyklė nuo 1960-ųjų metų: nurodomi profesoriaus Vytauto Karvelio darbai pagal mokslo sritį, nagrinėjantys specialiosios pedagogikos raidą Lietuvoje, socialinę adaptaciją ir integraciją, darbinį ugdymą ir profesinį rengimą, šeimą, bendruosius specialiosios pedagogikos ir psichologijos klausimus, neįgaliųjų tyrimą ir ugdymą, specialistų rengimo problemas, pateikiama straipsnių ir recenzijų bibliografija. Pristatomas detalus profesoriaus redaguotų ir parengtų darbų sąrašas, taip pat daktaro disertacijos, diplomantų, bakalaurantų ir magistrantų darbai, kuriems vadovavo profesorius. Leidinyje galima rasti ir publikacijų apie profesorių Vytautą Karvelį sąrašą bei nuotraukų.Reikšminiai žodžiai: Specialusis ugdymas; Edukologijos istorija; Special education; History of education science.

ENThe publication provides a digest of works of emeritus professor Vytautas Karvelis and comprehensive description of his biography: his childhood, his studies at Kaunas teachers seminary and at Vilnius Pedagogical University, where he acquired the qualification in logics, psychology and the specialty of a secondary school teacher of Lithuanian language, his work at a school for children with special needs and his further studies. V. Karvelis was the pioneer of the organized preparation of special pedagogues in Lithuania, in 1994 he launched the Department of Social Pedagogy and Psychology, and managed the said department till 1998. The directions of his scientific activities were related to the characteristics of development of psyche of children with intellectual deficiencies, social needs of disabled persons, studies of disabled people’s socialization and adaptation, the families, which have disabled persons and development of special education in Lithuania. The publication provides a detailed chronological index of Karvelis’s bibliography since 1960 and lists his works according to the areas of research, studying the development of special pedagogy in Lithuania, social adaptation and integration, labour nurturing and vocational training, the family, the general issues of special pedagogy and psychology, studies and nurturing of disabled persons, the problems, pertaining to preparation of specialists, provides the bibliography of articles and reviews, presents the detailed list of the works, prepared and edited by the professor and the PhD dissertations, graduate, bachelor and master theses, guided by the professor. The publication also provides the list of publications about Vytautas Karvelis and his photographs.

ISBN:
9986386527
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4193
Updated:
2020-09-17 17:46:19
Metrics:
Views: 25
Export: