Rytinių ir vakarinių aukštaičių tarmių intarpinių veiksmažodžių sugretinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytinių ir vakarinių aukštaičių tarmių intarpinių veiksmažodžių sugretinimas
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 14, p. 58-63
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darybinė opozicija; Deadjektyvai; Deduratyvai; Defektyvioji paradigma; Denominatyvai; Desubstantyvai; Intarpiniai veiksmažodžiai; Tarmė; Šaknies balsių kaita; Deadjectives; Deduratives; Defective paradigm; Denominatives; Derivational opposition; Derivational oppositon; Desubstantives; Dialect; Infix verbs; Root apophony.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Darybinė opozicija; Deadjektyvai; Deduratyvai; Defektyvioji paradigma; Denominatyvai; Desubstantyvai; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kaityba / Inflection.
EN
Deadjectives; Deduratives; Defective paradigm; Denominatives; Desubstantives; Dialect; Root apophony.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami bei lyginami intarpiniai veiksmažodžiai kupiškėnų ir vakarų aukštaičių tarmėse. Aptariami leksemų vartosenos, formavimosi, paplitimo, darybos panašumai bet skirtumai. Nustatyta, kad intarpiniai veiksmažodžiai ypač paplitę vakarų aukštaičių tarmėse, o kupiškėnų dialekte šis struktūrinis tipas nėra populiarus. Bendri infiksiniai veiksmažodžiai minėtose tarmėse dažniau yra seni — siekiantys indoeuropiečių prokalbę, būdingi rytų baltų kalboms, o vėlesnės raidos sutampančių leksemų daug mažiau. Taigi visų darybos tipų intarpinių veiksmažodžių vakarų aukštaičių tarmėse daugiau nei kupiškėnų tarmėje. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the lexis of the infix verbs of the eastern and western higher landers (higher Lithuanian) dialects, with their analogy and difference of formation, usage, distribution. It discloses, that infix verbs are very populiary in the western higher landers dialects, but not of common use in the eastern dialect. Common lexemes often are old in these dialects (they can be ancestral from Indo-European parent language, from eastern Baltic parent language). There are less common verbs of later formation. Therefore, the dialects of western higher landers (higher Lithuanian) have more lexemes of all types of formation, than the eastern dialect. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Intarpiniai ir sta-kamieniai denominatyvai - lietuvių kalbos inovacija / Dalia Pakalniškienė. Tiltai. Priedas. 2000, Nr. 1, p. 71-89.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41918
Updated:
2019-02-22 22:10:23
Metrics:
Views: 12
Export: