Laukinės gyvūnijos teisinė apsauga Lietuvos statutuose - viešojo ar privataus intereso gynimas?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laukinės gyvūnijos teisinė apsauga Lietuvos statutuose - viešojo ar privataus intereso gynimas?
In the Book:
Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis / vyriausiasis mokslinis redaktorius Gintaras Švedas. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012. P. 585-595
Keywords:
LT
Gyvūnija; Laukinių gyvūnų apsauga; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statutai; Lietuvos statutai; Lietuvos teisės istorija; Teisinė apsauga; Viešasis ar privatus interesas.
EN
Fauna; Grand Duchy of Lithuania Statutes; Legal protection; Lithuanian legal history of public or private interest of the protection of wild animals; Statutes of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sprendžiama teisinių santykių, kurių objektas buvo laukinė gyvūnija, priskyrimo viešajai ar privatinei LDK bajorų teisei problema. Atskleidžiama, kad Lietuvos Statutuose žvėris saugomas kaip medžioklės objektas, ginama ne nuosavybės teisė į laukinius gyvūnus, bet bajorų medžioklės teisė kaip bajorijos gyvenimo būdo išraiška ir socialinio statuso ramstis. Daroma išvada, kad laukinę gyvūniją saugančios Lietuvos Statutų normos priskirtinos viešajai, o ne privatinei LDK bajorų teisei, kaip buvo teigiama iki šiol. [Iš leidinio]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41849
Updated:
2019-02-21 18:50:15
Metrics:
Views: 23
Export: