The Relationship of corporate governance decision on capital structure and company’s performance : evidence from Lithuanian food and beverages industry companies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Relationship of corporate governance decision on capital structure and company’s performance: evidence from Lithuanian food and beverages industry companies
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 2, p. 480-486
Keywords:
LT
Signalizavimo teorija; Bendrovių valdymas; Kapitalo struktūra; Bendrovės veiklos rezultatai.
EN
Signaling theory; Corporate governance; Capital structure; Company’s performance.
Summary / Abstract:

LTĮvairių tyrinėtojų teoriniai ir empiriniai tyrimai nepateikia atsakymo, ar skolinto kapitalo padidinimas padidina ar sumažina kompanijos veiklos efektyvumą. Straipsnio tikslas yra ištirti kompanijos kapitalo struktūros poveikį jos veiklai atliekant trijų dalių analizę. Sprendimų dėl kapitalo struktūros įtakos veiklos efektyvumui Lietuvos listinguojamose maisto ir gaiviųjų gėrimų sektoriaus kompanijose tyrimas atskleidė, kad visi pasirinkti kapitalo struktūros santykiniai rodikliai neigiamai koreliavo su šių kompanijų veiklos efektyvumu analizuotu laikotarpiu. Tyrimas leidžia daryti išvadą, kad kompanijos veiklos efektyvumas yra smarkiai susijęs su skolos lygiu. Sprendimai dėl kapitalo struktūros smarkiai įtakojo Lietuvos listinguojamų maisto ir gaiviųjų gėrimų sektoriaus kompanijų veiklos efektyvumą, nes stiprus ryšys buvo nustatytas tarp santykinių rodiklių, nusakančių kapitalo struktūrą ir visų tirtų priklausomų kintamųjų: kapitalo grąžos, turto grąžos, nuosavybės grąžos, pajamų akcijai, veiklos pelno maržos ir grynojo pelno maržos. Veiklos efektyvumo rodiklius stipriausiai įtakojo finansinio įsiskolinimo lygis, išreikštas skolos/turto santykiu. Finansinis svertas neigiamai veikė pelningumo rodiklius tyrimo laikotarpiu. To pasėkoje tokiu būdu gautas kapitalas nelėmė efektyvesnės kompanijų veiklos ir jo poreikis nebuvo susijęs su greitai įvykdomų pelningų projektų diegimu, kas leistų šioms kompanijoms užtikrinti efektyvų veiklos efektyvumo augimą.

ENCapital structure is the problem regularly approached in theoretical and empirical studies; however it does not give any consensus whether the growing use of loan capital leads to increase or decrease in the efficiency of company’s performance. Many of the empirical researches evidenced that the capital structure has a significant negative impact on the efficiency of corporate performance; some studies showed a positive relationship. The results of our research confirmed the results of first studies: all the selected ratios of capital structure negatively correlated with the efficiency of the company's performance. Since it was established a significant relationship, we conclude that the performance efficiency is related to debt level to a large extent. Moreover, the capital raised in this way did not condition more effective performance and is not associated with the implementation of fast-track, profitable projects, that would allow these companies to ensure the growth of performance efficiency. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41828
Updated:
2018-12-17 13:19:31
Metrics:
Views: 10    Downloads: 7
Export: