Darbo jėgos migracijos valdymas: veiksnių ir pasekmių ekonominis vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo jėgos migracijos valdymas: veiksnių ir pasekmių ekonominis vertinimas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2011.
Pages:
210, [38] p
Notes:
Disert. rengta 2006-2010 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Darbo jėgos migracija,; Migracijos veiksniai,; Migracijos pasekmių vertinimas.
EN
Labour force migration; Factors of migration; Evaluation of migration outcomes; Lithuania.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Labour migration management: evaluation of economic factors and consequences Vilnius, 2011 40 p
Summary / Abstract:

LTMokslinio darbo objektas – šalies darbo jėgos migracijos veiksnių ir pasekmių vertinimas. Darbo tikslas – remiantis teoriniu darbo jėgos judėjimo veiksnių ir pasekmių pagrindimu sukurti teorinį darbo jėgos migracijos valdymo modelį. Nepaisant didėjančio susidomėjimo darbo jėgos migracijos problematika, pasigendama metodologiškai pagrįsto darbo jėgos migracijos veiksnių ir pasekmių ekonominio vertinimo, išskiriant svarbiausius darbo jėgos migracijos veiksnius, o taip pat ir svarbiausias šio proceso pasekmes. Jos leistų nustatyti darbo jėgos migraciją lemiančius veiksnius ir valdyti darbo jėgos migracijos situaciją šalyje. Migracijos saldo rodiklis neleidžia suvokti darbo jėgos migracijos situacijos šalyje bei svarbiausių darbo jėgos migracijos charakteristikų, būdingų šaliai. Tai ir šalies konkurencingumo lygis, migracijos valdymo politikos efektyvumas ir kt. Migracijos saldo taip pat neleidžia formuoti efektyvių darbo jėgos migracijos valdymo strategijų. Šiame darbe siūlomas modelis ir instrumentarijus, kurio pagrindas – darbo jėgos migracijos makroekonominių ir kt. veiksnių vertinimas, gautas apskaičiavus integruotą indikatorių bei atlikus darbo jėgos migracijos vidinių veiksnių vertinimą. Tai leidžia visapusiškai ištirti migracijos, kaip ekonominio reiškinio, veiksnius ir pasekmes bei valstybės taikomų šių procesų valdymo priemonių efektyvumą.

ENThe subject of the scientific thesis – evaluation of labor force migration factors and consequences in the country. The thesis aims to assess the labor force movement factors and outcomes in order to design a theoretic management/control model of labor force migration which is based on the economic evaluation of labor force migration factors and consequences. Despite of increasing interest in the topic of labor force migration, in the scientific literature there have been carried out quite a lot of analyses in methodological aspects concerning the reciprocity of labor force migration factors and consequences. There is missing methodologically based economical evaluation of labor migration factors and consequences, excluding the most significant labor force migration factors as well as the most important consequences of the following process that under the defined determinant labor force factors allows the evaluation of the situation related to the labor force migration in the country. Such indicator as migration saldo does not allow the perception of the labor force migration situation in the country as well the most significant characteristics of labor force migration that are typical to the country, i.e. such as the competitiveness level of the country, management/control efficiency of migration policy, etc, and it also does not allow to form efficient management/control strategies of labor force migration. The proposed model and instrumentation, the basis of which is the evaluation of macroeconomic and other factors related to labor force migration under the support of integrated indicator as well as evaluation of internal factors enable a versatile research in migration as factors and consequences of economic phenomenon as well as efficiency of management means applied for the following processes by the government.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41813
Updated:
2022-02-07 20:09:08
Metrics:
Views: 5
Export: