Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно
Editors:
Карев, Д.В, parengė, įžanga, redagavimas [edt, aui]
Publication Data:
Минск : Беларуская навука, 2012.
Pages:
395 p
Series:
Помнiкi гiстарычнай думкi Беларусi
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Академик M. К. Любавский: вехи судьбы и творчества / Д. В. Карев — «Очерк...» М. К. Любавского в контексте восточнославянских историографии России XIX – начала XX в. / Д. В. Карев — Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно / М. К. Любавский.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Mokslas / Science; Žemėvalda. Žemėtvarka / Land management; Aukso orda (Džuči ulusas; Golden Horde); Juodoji Rusia; Krymo chanatas (Crimean Khanate); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Livonija; Maskvos Didžioji Kunigaikštystė (Maskvos valstybė; Muscovite state; Grand Duchy of Moscow); Raudonoji Rusia; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
Summary / Abstract:

LTVeikalas skirtas Lietuvos - Rusijos valstybės iki Liublino unijos laikų istorijai. Knygoje siekiama atkurti socialinį istorinį X-XVI a. kontekstą, atskleisti šios valstybės tapsmo, pagrindinių socialinių, politinių, teisinių struktūrų ir institutų evoliuciją, taip pat bandoma išryškinti LDK istorinį savitumą lyginant ją su XII – XVI a. Maskvos Rusia ir Lenkija. Autorius aptaria LDK susiformavimą, nagrinėja Lietuvos sėkmės plečiantis į Pietų Rusijos žemes priežastis. Nagrinėjami santykiai su Lenkija, Liublino unijos pasekmės, nacionalinė – politinė kova valstybės viduje. Autorius lygina Maskvos valstybės santykius su Lietuvos - Rusijos valstybe, atskleisdamas skirtingą istorinę socialinę dirvą, kurioje formavosi abi valstybės. Analizuojama santykių su Lenkija įtaka Lietuvos – Rusijos valstybės raidai, nagrinėjamos jos silpnumo priežastys. Teigiama, kad suartėjimas su Lenkija didžiąja dalimi lėmė tai, kad kovodama už savo savarankiškumą Lietuvos – Rusijos valstybė, sukurta ant tvirtesnių visuomeninių pamatų, pasirodė silpnesnė negu Maskvos valstybė. Konstatuojama, kad lenkų teisės ir privilegijos leido klestėti lietuvių – rusų feodalizmui, bet kartu feodalizmas silpnino ir skaldė valstybę, trukdė vystytis stipriai centrinei valdžiai, ir tai turėjo negrįžtamų pasekmių valstybingumui: kadangi auklėjama buvo ne patriotizmo, o tėvonijų dvasia, stambieji žemvaldžiai kritiniais valstybei laikais buvo linkę aukoti ne savo nuosavybę, o savo valstybės savarankiškumą. Knygoje taip pat publikuojami du D.V. Karevo straipsniai, skirti K. Liubavskio gyvenimui, kūrybai ir konkrečiai šiam veikalui.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos -Rusijos valstybė; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Liublino unija, 1569 (Union of Lublin); Maskvos valstybė (Maskvos Didžioji Kunigaikštystė; Muscovite state; Grand Duchy of Moscow); Monarchistinis absoliutizmas; Inkorporacija; Žemėvalda; The Grand Duchy of Lithuania; The Lithuanian-Russian state; The Polish Kingdom; The Union of Lublin; The Moscow state; Monarchist absolutism; Incorporation; Land-ownership.

ENThis work is dedicated to the history of the Lithuanian–Russian state before the Union of Lublin. The book aims to describe the social aspects of life in the 10th–16th centuries, the development of the state, the evolution of institutions, political and legal structures, as well as highlight the historical identity of the Grand Duchy of Lithuania (GDL), comparing it to the 12th–16th century Moscowian Russia and Poland. The author discusses the formation of the GDL and the reasons behind its successful expansion in southern Russia, as well as relations with Poland, the consequences of the Lublin Union and national–political struggle within the state. The author explores the relationship between Moscow and the Lithuanian–Russian state and the sociological aspects affecting both of them. He also examines the influence Poland had on the development of the Lithuanian–Russian state and the reasons behind it. It is argued that the close relationship with Poland led to weakening of the position of the Lithuanian–Russian state compared to the Moscow state, although the former had stronger public grounds. Polish rights and privileges allowed Lithuanian–Russian feudalism to prosper, however feudalism weakened and divided the state and prevented the development of a strong central government, which affected the country's statehood: patriotism was not encouraged and sometimes large state owners would sacrifice state autonomy in favour of their property. Two articles by Dmitri Karev dedicated to the life and works of Matvei Liubavski, as well as this work, are also published in the book.

ISBN:
9789850815026
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/418
Updated:
2020-09-16 11:41:46
Metrics:
Views: 20
Export: