Quality evaluation of internet purchases : the case of clothing sector

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Quality evaluation of internet purchases: the case of clothing sector
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 1, p. 365-373
Keywords:
LT
Interneto pirkimai; Kokybės vertinimas; Modeliai; Interneto pirkimo procesas; Interneto prekybos svetainės.
EN
Internet purchases; Quality evaluation; Model; Internet purchase process; Internet shopping websites.
Summary / Abstract:

LTPirkimo internetu reiškinys greitai populiarėja, taip didindamas konkurenciją tarp internetinės prekybos portalų ir todėl tampa aktualu tinkamai įvertinti šių paslaugų kokybę. Straipsnio tikslas yra parengti pirkimo internetu pirkimo proceso modelį ir pagal šį modelį nustatyti aprangos sektoriaus prekybos internetu portalų svarbiausius kokybės veiksnius Lietuvos vartotojams. Sukurto modelio pagrindu atlikus tyrimą buvo nustatyti svarbiausi kokybės veiksniai ne tik bendrai paslaugos kokybei perkant internetu, bet ir atskiroms šio proceso stadijoms, žvelgiant išskirtinai iš kliento perspektyvos. Naujas modelis gali padėti interneto parduotuvių savininkams, kūrėjams ar vadovams, kurie nori nustatyti savo tinklalapių pranašumus ir trūkumus. Šį modelį taip pat lengva adaptuoti, nes jis yra aiškiai išskirstytas į pirkimo stadijas su kiekvienai stadijai priskirtais kokybės faktoriais ir tai leidžia nustatyti kokybės veiksnių stiprias ir silpnas puses ne tik bendru atveju, bet skirtingos stadijos lygiu. Adaptuojant modelį, struktūrą reiktų keisti priklausomai nuo pasirinkto sektoriaus: 1) kai kurios pirkimo internetu stadijos gali dingti; 2) formuluotės, panaudotos vertinant pirkimo internetu kokybę rūbų sektoriuje gali tapti kokybės faktoriais ir atvirkščiai. Pagrindiniai sukurto modelio pranašumai yra lankstumas ir pritaikomumas, tačiau tai tik maža didelių galimybių dalis. Tolimesni tyrimai leistų sukurti modelio vertinimo metodologiją, kuri leistų apskaičiuoti internetinio prekybos portalo silpniausias vietas.

ENInternet purchases is a phenomenon that rapidly grow in popularity, therefore increasing competition between internet shopping websites brings to one’s attention the importance to properly evaluate quality of these services as well as to know what quality factors are most important for customers and have influence on their decision to buy online. Quality evaluation of internet purchases is important for all parties of this business. The aim of this paper is to prepare the model of internet purchases process and in accordance with this model to identify clothing sector internet shopping websites the most important quality factors for Lithuanian customers. The factors mostly mentioned in literature are related to content quality of website and its technical and ease-of-use aspects. In this paper authors propose internet purchases quality evaluation model, where 5 purchase stages are distinguished and ascribable quality factors are assigned for each stage. Created model helps to have a look into internet purchase process from a different angle than it was done by other authors. Whereas the model offered in this paper could be more effective, on purpose to use it in practice and to evaluate particular internet shopping site’s strengths and weaknesses, also in pursuance of its better quality. Accomplished approbation of the offered model and its successive adjustment confirmed the practical application of this model for evaluation of clothing sector objects of internet purchases. Although the model was created purely on the basis of clothing sector’s example it can be easy adapted for the evaluation of other sectors’ quality factors, because flexibility and adaptability are the main advantages of this model. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41792
Updated:
2018-12-17 13:19:29
Metrics:
Views: 5    Downloads: 3
Export: