Literatura okolicznościowa

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Literatura okolicznościowa
Alternative Title:
Occasional Literature
Keywords:
LT
Panegirika / Panegyric.
Summary / Abstract:

LTProginė literatūra –tai tekstai parašyti kokia nors ypatinga proga, susiję kokia nors konkrečia asmenybe, su visuomeniniais, politiniais, religiniais krašto įvykiais. Žanrine prasme galime išskirti sveikinimus, panegirikas, epitalamijus, trenus, odes, pamokslus, poemas. Proginė kūryba reiškėsi ne tik kaip specifinis literatūros žanras, bet ir kaip kultūros reiškinys, jungęs į visumą, žodį, vaizdą, deklamacijas, parateatrinius renginius, sacrum ir profanum sferas. Tai universali visos Europos baroko kultūros raiškos forma. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Proginė literatūra; Lotynų literatūra; Sveikinimas; Panegirikos; Pamokslai.

ENOccasional literature means texts written for some special occasion, related to a tangible person, linked to social, political, or religious events in the country. Within the genre, one may identify testimonials, panegyrics, epithalamions, threnodies, odes, homilies, and poems. The occasional oeuvre manifests itself not only as a specific literary genre, but also as a cultural phenomenon which combines the word, image, paratheatrical [8] events as well as sacrum and profanum spheres into one. It is a universal form of expression of baroque culture across the whole of Europe.

ISBN:
8324205497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4179
Updated:
2013-04-28 16:01:57
Metrics:
Views: 11
Export: