Pedagoginiai krepšininkių rengimo ypatumai studijų Vilniaus pedagoginiame universitete sąlygomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginiai krepšininkių rengimo ypatumai studijų Vilniaus pedagoginiame universitete sąlygomis
Alternative Title:
Pedagogical aspects of female basketball players training during the studies in Vilnius Pedagogical University
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2004, Nr. 2 (36), p. 58-62
Keywords:
LT
Bendras ir specialusis parengtumas; Bendrasis ir specialus parengtumas; Krepšinis; Žaidimo veikla.
EN
Baskeltall playnig; Basketball playing; General physical condition; Special pfysical condition; Special physical condition.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas - nustatyti integralų krepšinio treniruotės ir bendrųjų kūno kultūros studijų programų poveikį studenčių krepšininkių fiziniam parengtumui ir žaidimo rodikliams. Tyrimo metodai: 1. Literatūros šaltinių teorinė analizė. 2. Vienos alternatyvos pedagoginis eksperimentas. 3. Testavimas. 4. Žaidimo veiklos pedagoginė analizė. 5. Matematinė statistika. Tirta 2000-2001 mokslo metais. 1. Buvo išanalizuota kūno kultūros specialybės studijų sporto pratybų programa ir atsižvelgiant į tai sudaryta VPU merginų komandos "Šviesa " krepšinio treniruotės programa. 2. Mokslo metų laikotarpiu buvo vykdomas vienos alternatyvos pedagoginis eksperimentas treniruotės programos veiksmingumui patikrinti. 3. Mokslo metų gale atlikta tyrimo duomenų pedagoginė ir matematinės statistikos analizė. 4. Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje buvo atliktas bendrojo ir specialiojo fizinio parengtumo testavimas. Tyrimo rezultatai. Per mokslo metus realizuota krepšininkių rengimo programa, kuri apėmė integraliai sąveikaujančias rengimo rūšis. Jas sudarė bendrasis ir specialusis fizinis rengimas (42 pratybos, 33,6%), techninis rengimas (55 pratybos, 44%), taktinis rengimas (14 pratybų, 11,2%), žaidėjų rengimas (14 pratybų, 11,2%). Žaista 19 oficialių rungtynių. Pamokslo metus surengtos 125 pratybos (187 vai. 30 min.). Vidutinis akademinis įvairių sporto šakų pratybų krūvis - 200-220 vai. Buvo mokoma gimnastikos, krepšinio, rankinio, lengvosios atletikos sporto šakų judesių. Tyrimų rezultatai parodė, kad mokslo metų gale visi bendrojo ir specialiojo fizinio parengtumo rodikliai turėjo tendenciją gerėti. Labiau skyrėsi atskirų pozicijų žaidėjų specialusis parengtumas. Integrali krepšinio treniruotės ir VPU studijų programa ugdo specialiuosius sportinius gebėjimus ir papildo žinias apie krepšinio treniruotės teoriją ir metodiką. [Iš leidinio]

ENThe aim of work was to evaluate the influence of integrated basketball training and compulsory physical education studies programs on students basketball -players indices of physical condition and playing activity. The methods we used in our work were as follows: analysis of literature sources, pedagogical experiment (one alternative), testing, pedagogical analysis of some performance indices, mathematical - statistical analysis. The work involved all these stages: 1. Program of physical education studies in Vilnius Pedagogical University have been analysed and regarding to this program training program of VPU girls basketball team "Sviesa" was designed. 2. During the whole year the pedagogical experiment (using one alternative) was implemented, which proved the effectiveness of training program. 3. At the end of the academic year all the research data was analyzed using pedagogical and mathematical statistical methods 4. Physical development level of all research subjects and their functional capacity were tested at the beginning and at the end of academic year. The research was carried out in years 2001-2002, 10 female basketball players took part in the research. Results. During the academic year the basketball training program was realized, involving general and specific physical training (42 practice classes - 36,6 %), technical training (55 practice classes - 44 % ), tactical training (11,2 %) and basketball playing (11,2%). Female basketball players had 125 practice classes (187, 30 hours in total). Also in parallel the members of team had sports classes, which are in Physical education studies program. The classes were as follows: gymnastics, basketball, handball, athletics. It takes 220 hours during the academic year. Integrated basketball training and VPU physical education studies programmes improved special sports movement's abilities and has a positive effect on basketball playing. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41762
Updated:
2021-02-02 19:02:47
Metrics:
Views: 2
Export: